tailieunhanh - Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 7.1 - TS. Hà Anh Tùng

Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương Không khí ẩm cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về không khí ẩm và khô; Các thông số đặc trưng của không khí ẩm; Phương pháp đo độ ẩm tương đối của không khí ẩm; Đồ thị không khí ẩm. Mời các bạn cùng tham khảo! | Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chương 7 Phần 1 KHÔNG KHÍ ẨM KK khô Khái niệm cơ bản KK ẩm ρh ϕ Các thông số đặc trưng của KK ẩm d I PP đo độ ẩm tương đối của KK ẩm Đồ thị t-d Đồ thị KK ẩm Đồ thị I-d Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Khái niệm cơ bản KK khô và KK ẩm KK khô được xem - KK khô hỗn hợp gồm O2 N2 như khí lý tưởng ở điều kiện bình thường KK ẩm KK khô hơi nước KK ẩm T G p T Ta Th Theo tính chất hỗn hợp khí G Ga Gh KK T G p a a a khô V Va Vh p pa ph Th Gh ph Thường phân áp suất ph của hơi nước trong không khí ẩm rất nhỏ 15-20 mmHg - Tùy theo giá trị Hơi nước trong KK Hơi bão hòa ẩm Th ph của hơi nước ẩm sẽ ở trạng thái Hơi quá nhiệt trong KK ẩm Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Ví dụ 1 xác định trạng thái của hơi nước trong KK ẩm ở các điều kiện sau a Không khí có nhiệt độ T 25oC T phân áp suất của hơi nước trong KK là ph 20 mmHg 3 2 1 Đáp án HƠI QUÁ NHIỆT x x 0 c on b Không khí có nhiệt độ T 25oC x phân áp suất của hơi nước trong KK st 1 là ph 35 mmHg s Đáp án HƠI BÃO HÒA ẨM Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Phân loại KK ẩm KK ẩm có thể có 1 trong 3 trạng thái T pB phbh a KK ẩm chưa bão hòa pA ph tồn tại khi chứa hơi nước ở 0 D B x trạng thái HƠI QUÁ NHIỆT TA A Điểm A ph lt phbh x Còn có thể nhận tiếp 1 được hơi nước hơi b KK ẩm bão hòa nước s Đồ thị T-s của hơi nước trong KK ẩm tồn tại khi có chứa hơi nước ở trạng thái BÃO HÒA KHÔ c KK ẩm quá bão hòa h ơi nước Điểm B pB phbh khi có chứa hơi nước ở Trạng thái không bền vững Æ trở về KK ẩm trạng thái BÃO HÒA ẨM bão hòa 1 lượng nước ngưng tụ Điểm D Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM T pB phbh KK ẩm chưa bão hòa 0 x trạng thái A là trạng thái B pA ph thường gặp trong thực tế TA A KK ẩm chưa bão hòa A Tđs C có thể chuyển sang trạng x thái KK ẩm bão hòa bằng 2 1 cách sau s Cách 1 - Giữ nhiệt độ KK không thay đổi T const Đường AB tăng lượng hơi nước bay hơi vào KK tăng phân áp suất của hơi nước đến khi đạt trạng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.