tailieunhanh - Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 6 - TS. Hà Anh Tùng

Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 6 Một số quá trình đặc biệt của khí và hơi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình lưu động; Quá trình tiết lưu; Một số quan hệ cơ bản của dòng lưu động. Mời các bạn cùng tham khảo! | Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chương 6 Một số quá trình đặc biệt của khí và hơi Quá trình LƯU ĐỘNG Quá trình TIẾT LƯU Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Quá trình LƯU ĐỘNG của Khí và Hơi Giới thiệu - Sự chuyển động của môi chất gọi là LƯU ĐỘNG Ví dụ Ống tăng tốc Ống tăng áp - p v T i s cần xác định - tốc độ ω m s - lưu luợng G kg s Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Ứng dụng quá trình LƯU ĐỘNG trong thực tế - Vòi phun nước - Động cơ phản lực Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Các giả thiết trong khi tính toán quá trình LƯU ĐỘNG - Quá trình lưu động là ĐOẠN NHIỆT Q 0 s1 s2 - Lưu lượng G kg s của môi chất không thay đổi theo thời gian ω2 f1ω1 f 2ω 2 ω1 G const kg s v1 v2 v1 v2 f1 ω1 v1 lần lượt là diện tích tiết diện tốc f1 f2 độ và thể tích riêng của môi chất tại 1 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Một số quan hệ cơ bản của dòng lưu động 1 Quan hệ giữa ÁP SUẤT và TỐC ĐỘ của dòng Q 0 Áp dụng định luật 1 cho hệ hở ω12 ω 22 ω1 ω2 G i1 2 G i2 2 dω 2 di ω dω 1 W 0 2 Mặt khác di d u pv du pdv vdp q 0 quá trình lưu động là ĐOẠN NHIỆT di vdp 2 Khi TỐC ĐỘ của dòng môi chất 1 2 ω dω v dp thì ÁP SUẤT sẽ và ngược lại Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM ω1 ω 2 gt ω1 p2 lt p1 áp suất ở đầu ra GIẢM Ống tăng tốc dùng để tăng động năng khí như dùng trong tuabin ω1 ω 2 lt ω1 p2 gt p1 áp suất ở đầu ra TẮNG Ống tăng áp dùng để tăng áp suất khí như dùng trong máy nén khí Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM 2 Quan hệ giữa HÌNH DẠNG ỐNG với TỐC ĐỘ Tốc độ âm thanh trong môi trường có dòng môi chất lưu động đoạn nhiệt a tốc độ lan truyền của âm thanh p v áp suất pa và thể tích riêng a k pv m s m3 kg của môi chất trong môi trường mà âm thanh lan truyền k số mũ đoạn nhiệt của môi chất Ví dụ ở điều kiện không khí chuẩn p 1 bar T 25 oC k RT 8314 273 25 v m 3 kg p 29 100000 a k pv 100000 346 m s Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM ω .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.