tailieunhanh - Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 5.2 - TS. Hà Anh Tùng

Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương cung cấp cho người học những kiến thức như: Các quá trình nhiệt động cơ bản của Chất thuần khiết. Mời các bạn cùng tham khảo! | Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chương 5 Phần 2 Các quá trình nhiệt động cơ bản của CTK 1. Quá trình đẳng tích v const 2. Quá trình đẳng áp p const 3. Quá trình đẳng nhiệt T const 4. Quá trình đoạn nhiệt q 0 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Các quá trình nhiệt động cơ bản của CTK Chú ý CTK ví dụ nước ở trạng thái hơi là khí thực Æ không thể dùng pt Khí lý tưởng Bước 1 xác định các thông số trạng thái của quá trình dùng BẢNG - Lỏng chưa sôi Bảng nước chưa hay sôi và hơi quá nhiệt Bảng hơi nước bão Trạng thái - Hơi bão hòa ẩm HOẶC hòa ẩm hay Bảng hơi nước - Hơi quá nhiệt bão hòa ẩm Các thông số trạng thái p T v i s Dựa vào đặc tính quá trình Công W và Bước 2 Nhiệt Q tham gia Định luật Nhiệt động 1 trong quá trình Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM 1. Quá trình đẳng tích v const v const p 2 T v const i p2 2 2 p2 p1 p1 x1 p1 x 0 x 0 x1 x1 1 1 x x 1 1 1 v s s Nội năng Δ u u 2 u1 i2 p 2 v 2 i1 p1v1 2 Công của quá trình w pdv 0 1 Nhiệt lượng tham gia trong quá trình q Δu w Δu Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM 2. Quá trình đẳng áp p const p T p const i T1 p const 2 p const i2 x1 2 2 x 0 1 x 0 x1 1 x1 x x 1 1 1 v s s Nội năng Δ u u 2 u1 i2 p 2 v 2 i1 p1v1 2 Công của quá trình w pdv p v 2 v1 1 Nhiệt lượng tham gia trong quá trình q Δu w i2 i1 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM 3. Quá trình đẳng nhiệt T const p T i T const T const p1 p2 i2 x1 1 2 2 x 0 1 x 0 x1 2 1 p2 x1 x x 1 1 v s s Nội năng Δ u u 2 u1 i2 p 2 v 2 i1 p1v1 Nhiệt lượng tham gia trong quá trình q T s 2 s1 Công của quá trình w q Δu Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM 4. Quá trình đoạn nhiệt q 0 p p2 i p2 2 T p2 2 2 p1 p1 x1 x 0 x 0 x1 p1 x1 1 x x 1 1 1 1 v s s Nội năng Δ u u 2 u1 i2 p 2 v 2 i1 p1v1 Nhiệt lượng tham gia trong quá trình q 0 Công của quá trình w q Δu Δu Công kỹ thuật của quá trình wKT Δi i1 i2 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Vd - Trạng thái 250 kg hơi nước nước đầu p1 30 bar .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
289    54    0    08-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.