tailieunhanh - Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 2.1 - TS. Hà Anh Tùng

Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương Định luật nhiệt động thứ nhất cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa định luật nhiệt động thứ nhất; Công – Nhiệt lượng; Định luật nhiệt động thứ nhất cho hệ kín; Định luật nhiệt động thứ nhất cho hệ hở. Mời các bạn cùng tham khảo! | Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chương 2 phần 1 ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ NHẤT Ý nghĩa ĐLNĐ 1 Công Nhiệt lượng ĐLNĐ 1 cho hệ kín ĐLNĐ 1 cho hệ hở Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Ý nghĩa ĐLNĐ thứ 1 Thực chất là định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng ứng dụng trong phạm vi NHIỆT Năng lượng không tự nhiên sinh ra hoặc mất đi mà chỉ có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác Tổng năng lượng của 1 hệ CÔ LẬP là không đổi E1 E 2 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Ví dụ Ut 10 kJ Ud 0 kJ h Ut 7 kJ Ud 3 kJ E N t N d U const Thế năng Động năng Nội năng N t mgh 1 U f T x Nđ mω 2 2 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Nói thêm về nội năng U Là năng lượng bên trong gây ra do chuyển động và tương tác giữa các phân tử trong vật thể. Ví dụ - đối với vật rắn Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chú ý Nếu hệ không trao đổi năng lượng CÔNG NHIỆT với bên ngoài E N t N d U const hay ΔE 0 Nếu hệ có trao đổi năng lượng CÔNG NHIỆT với bên ngoài ΔE 0 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Ví dụ hệ trao đổi NĂNG LƯỢNG với bên ngoài Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Định luật nhiệt động thứ 1 ΔE Q W Lượng biến Nhiệt lượng đổi năng lượng mà hệ Công do hệ của hệ NHẬN VÀO SINH RA Chú ý - Khi thế năng và động năng hệ không thay đổi Δ E ΔU - Q mang dấu dương khi hệ nhận nhiệt âm - khi hệ sinh nhiệt - W mang dấu dương khi hệ sinh công âm - khi hệ nhận công Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Định luật nhiệt động thứ 1 Ví dụ Vd 1 tính công suất động cơ gió P ρ kk kg m 3 1 ΔE E 2 E1 Q W 0 mω12 0 Pt 2 1 m 2 1 60 2 P ω1 10π 10 2 1766250 W 1766 kW 2 t 2 4 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Vd 2 làm nguội bình chứa bằng máy khuấy ΔU U 2 U 1 Q W U 2 U 1 Q W 800 500 100 400 kJ Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Vd 3 nhiệt tỏa ra từ tủ lạnh Qout W 2 kW Qin 360 kJ min ΔU U 2 U 1 Qin Qout W 0 Q in Q out W 0 Q out Q in W 360 2 60 480 kJ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.