tailieunhanh - Giáo trình Khuyến nông - Trường CĐ Cộng đồng Lào Cai

Giáo trình Khuyến nông cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về công tác khuyến nông; Hệ thống tổ chức khuyến nông; Các phương pháp khuyến nông; Bảo vệ môi trường trong công tác khuyến nông. | LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam là một nước có 76 dân số sống ở nông thôn. Trong quá trình phát triển kinh tế trong nhiều thế kỷ qua nông nghiệp luôn giữ vị trí quan trọng nhất là trong giai đoạn hiện nay sản xuất nông nghiệp góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế quốc dân. Trong cơ chế quản lý và tập trung trước đây công tác khuyến nông là việc chỉ đạo sản xuất thông qua hợp tác xã nông nghiệp đã góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc. Kể từ khi có nghị quyết 10 của Bộ chính trị ngày 5 tháng 4 năm 1988 nông nghiệp Việt Nam có bước tăng trưởng khá người nông dân có quyền tự chủ trong sản xuất và kinh doanh. Việc đầu tư vào nông nghiệp từng bước tăng thêm những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ ngày càng phong phú được chuyển giao cho nông dân thực hiện. Từ một nước thiếu lương thực đến nay Việt Nam không những có đủ lương thực để ăn và dự trữ và còn có số lượng gạo xuất khẩu đứng thứ hai trên thế giới sau Thái Lan. Bên cạnh sản xuất lương thực chăn nuôi cũng tăng trưởng liên tục trong nhiều năm qua cả về số lượng và chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh của việc chuyển đổi cơ câú quản lý và kinh tế thị trường người nông dân đang thiếu những thông tin cần thiết để xử lý trong sản xuất của họ. Mặt khác họ cũng cần được đào tạo rèn luyện tay nghề để nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển sản xuất. Những tiến bộ kỹ thuật cần được chuyển tải cho nông dân để giúp họ sản xuất kinh doanh có hiệu quả góp phần xóa đói giảm nghèo. Vì vậy ngày 2 3 1993 chính phủ đã ban hành nghị định số 13CP về công tác khuyến nông và tổ chức hệ thống khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư ra đời có nhiệm vụ giúp nông dân giải quyết những yêu cầu bức xúc trên đây. 1 Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG . Khái niệm khuyến nông Khuyến nông là một thuật ngữ khó định nghĩa chính xác vì khuyến nông được tổ chức bằng nhiều cách khác nhau để phục vụ nhiều mục đích rộng rãi do đó có nhiều quan niệm và định nghĩa về

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.