tailieunhanh - Bài giảng môn Lập trình Web: Phần 3.2 - TS. Trần Quang Diệu

Bài giảng Lập trình Web: Phần Lập trình (tiếp theo), cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu.; Kiến trúc ; Cơ bản kết nối database trong ; Các đối tượng liên quan đến database; Các control trình bày dữ liệu (data control). Mời các bạn cùng tham khảo! | LẬP TRÌNH WEB TRẦN QUANG DIỆU NỘI DUNG 1. Giới thiệu. 2. Kiến trúc 3. Cơ bản kết nối database trong 4. Các đối tượng liên quan đến database. 5. Các control trình bày dữ liệu data control TỔNG QUAN ActiveX Data Object là một tập các lớp nằm trong bộ thư viện lớp cơ sở của .NET Framework cung cấp khả năng làm việc với dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ như một CSDL thu nhỏ gọi là dataset làm tăng tốc độ tính toán xử lý tính toán và hạn chế sử dụng tài nguyên trên Database Server. cung cấp khả năng xử lý dữ liệu chuẩn XML dữ liệu dạng XML có thể trao đổi giữa bất kỳ hệ thống nào và ứng dụng có nhiều khả năng làm việc với những ứng dụng khác . KIẾN TRÚC CÁC BƯỚC CƠ BẢN THỰC HIỆN VỚI CSDL Bước 1 Tạo kết nối. Bước 2 Tạo điều khiển truy vấn SQL Bước 3 Mở kết nối dữ liệu Bước 4 Thực thi truy vấn SQL Bước 5 Đóng kết nối Bước 6 In kết quả VÍ DỤ VỚI ACCESS VÍ DỤ VỚI ACCESS VÍ DỤ VỚI ACCESS VÍ DỤ VỚI ACCESS VÍ DỤ VỚI SQL SERVER VÍ DỤ VỚI SQL SERVER VÍ DỤ VỚI SQL SERVER VÍ DỤ VỚI SQL SERVER CÁC ĐỐI TƯỢNG DATABASE KẾT NỐI CSDL CONNECTION SQL CONNECTION ĐIỀU KHIỂN THỰC THI TRUY VẤN SQL ĐIỀU KHIỂN THỰC THI TRUY VẤN SQL XỬ LÝ DỮ LIỆU TỪ TRUY VẤN SQL Đối tượng sử dụng Access OleDbDataReader OleDbDataAdapter SQL SqlDataReader SqlDataAdapter Thuộc tính và phương thức Đối tượng DataRead nhận dữ liệu chỉ đọc từ CSDL bên dưới thông qua các đối tượng điều khiển thực thi truy vấn SQL như SqlCommand. Ví dụ SqlDataReader sqlreader sqlreader Đối tượng DataAdapter được xem như bộ đọc dữ liệu từ CSDL nguồn và điền chúng vào các đối tượng như DataSet DataTable. XỬ LÝ DỮ LIỆU TỪ TRUY VẤN SQL

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.