tailieunhanh - Bài giảng môn Lập trình Web: Phần 3.1 - TS. Trần Quang Diệu

Bài giảng Lập trình Web: Phần Lập trình , cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Cấu trúc website bằng ; Cơ bản về lập trình C# trong ; Các điều khiển chuẩn (Standard Control); Các đối tượng nâng cao trong . Mời các bạn cùng tham khảo! | LẬP TRÌNH WEB TRẦN QUANG DIỆU NỘI DUNG 1. Giới thiệu. 2. Cấu trúc website bằng 3. Cơ bản về lập trình C trong 4. Các điều khiển chuẩn Standard Control . 5. Các đối tượng nâng cao trong .NET FRAMEWORK Common Language Runtime CLR .Net Framework Class Library Microsoft ASP CÁC NGÔN NGỮ KHẢ DỤNG VỚI .NET FRAMEWORK Các ngôn ngữ khả dụng với .Net Framework GIỚI THIỆU a. là gì là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng Web ở phía Server Server-side trên môi trường Visual dùng kết hợp các ngôn ngữ như hoặc C với HTML Javascript CSS khác với kỹ thuật lập trình ở phía Client Client-side chỉ dùng các ngôn ngữ như HTML Javascript và CSS. Yêu cầu người học phải được trang bị kiến thức cơ bản về lập trình bằng ngôn ngữ C . CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TRANG Một trang ASPX để tự động phát sinh mã HTML hiển thị trên Browser trang đó cần được biên dịch trước thành tập tin DLL mà Server có thể thi hành. Trong cùng một ứng dụng lập trình viên có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau để hoàn thành ứng dụng. CẤU TRÚC WEBSITE Một website được tạo ra sẽ cung cấp sẵn một số tập tin và thư mục dùng để phục vụ cho việc tổ chức lưu trữ một ứng dụng gồm có Default page tự động thi hành khi người dùng nhập tên miền. Web config chứa các khai báo mặc định của Web server. Application folders dùng để lưu trữ các tập tin có phần mở rộng tương ứng với ý nghĩa của thư mục lưu trữ. CẤU TRÚC WEBSITE TÌM HIỂU MỘT TRANG Một trang có phần đuôi mở rộng .aspx và thông thường kèm theo một lớp phục vụ ẩn đằng sau code behind có phần đuôi mở rộng là . Để viết code C . xây dựng một trang web ta có thể thực hiện một trong các cách sau Viết code trực tiếp trong trang .aspx khai báo biến hoặc viết các hàm lớp trong cặp thẻ này. lấy giá trị của biến hay của 1 hàm nào đó lấy giá trị các đối tượng ràng buộc dữ liệu. Viết code trong trang code-behind . thường dùng VÍ DỤ VÍ DỤ KIỂU DỮ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.