tailieunhanh - Cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp phép bay đi đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải hàng không Cục HKVN Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Fax AFTN SITA Thời hạn giải quyết a Mười lăm 15 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp -Chuyến bay quốc tế thường lệ đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam - Chuyến bay nội địa thường lệ. b Bảy 07 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp - Chuyến bay thử nghiệm biểu diễn thao diễn - Chuyến bay phục vụ nghiên cứu khoa học kinh tế quốc dân hoạt động văn hóa thể thao c Năm 05 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp - Chuyến bay quốc tế thuê chuyến tăng chuyến đến và đi từ Việt Nam - Chuyến bay của tàu bay công vụ nước ngoài không phải là Chuyến bay thử nghiệm biểu diễn thao diễn Chuyến bay phục vụ nghiên cứu khoa học kinh tế quốc dân hoạt động văn hóa thể Hai 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp - Chuyến bay hạ cánh kỹ thuật tại Việt Nam - Chuyến bay được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam -Chuyến bay được thực hiện theo hợp đồng thuê mua bán tàu bay - Chuyến bay chuyển sân bay quốc tế - Chuyến bay phục vụ nhu cầu riêng của cơ quan tổ chức cá nhân - Chuyến bay vì mục đích nhân đạo - Chuyến bay hoạt động hàng không chung Mười hai 12 giờ kể từ thời điểm nhận đơn đề nghị đối với trường hợp - Chuyến bay nội địa chuyển sân chuyến bay kiểm tra kỹ thuật e Cơ quan cấp phép bay có trách nhiệm trả lời ngay cho người nộp đơn đề nghị đối với trường hợp - Chuyến bay trong tình thế cấp thiết - Chuyến bay chuyên chở thợ máy động cơ trang bị thiết bị phục vụ sửa chữa tàu bay hỏng hóc hoặc vận chuyển hành khách hành lý hàng hoá bưu phẩm bưu kiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.