tailieunhanh - [Nông Nghiệp] Trồng Xoài, Na, Đu Đủ, Hồng Xiêm - Gs.Ts.Trần Thế Tục phần 6

Các loài xoài có thể chia làm hai loại, một loại có nguồn gốc từ Ấn Độ còn loại kia có nguồn gốc từ Philippines và Đông Nam Á. | Sâu hại hoa Đây là một loài bướm nhỏ nâu sải cánh 18mm. Sâu mầu đỏ nâu đầu đen ban ngày nằm ưong bao tơ mỏng ở cuống chùm hoa đêm chui ra ăn hoa. Sầu hoá nhộng trong kén kín đính ở cuống chùm hoa. Phòng trị bằng cách phun Azodrin Monitor Dimecron . 0 15 - 0 20 vào buổi chiểu khi sâu chưa hoá nhộng. B. Bệnh hại xoài Bệnh thán thư Do nam Coìlectotrìchum gloeosporioides Đây là bệnh quan trọng nhất đối với xoài gây hại mạnh troiig mùa mưa có độ ẩm cao và nhiệt độ cao. Nấm bệnh gây hại trên cành non lá hoa và quả. Trên lá đốm bệnh màu xám nâu trôn hay da giác tạo ra những đốm cháy và rách lá cuối cùng làm . Bênh làm rụng hoa và thối đen các chùm hoa. Còn trên quả lúc đầu chỉ xuất hiện các chấm nâu nhỏ sau đó phát triển thành các đốm thôi đen lõm trên mặt vỏ quả làm quả bị chín ép hoặc thối khi bảo quản. Dùng Benlate nồng độ 0 1 Coppẹr-B 0 25 hay Mancozeb 0 3 để phun. Phun từ khi hoa nở đến 2 tháng sau 7 ngày phun ỉ lần. Sau đó mỗi tháng phun 1 lẩn. 70 . Bệnh thổi quả khô đọt đo nấm Dipỉodia nataỉensis Bệnh gây hại nặng trong điều kiện nóng ẩm của mùa mưa. Trên nhánh đọt lá có các đốm sẫm màu lan dần trên các cành non cuống lá làm lá biến màu nâu biên lá cuôh lên. Cành bị khô. Chẻ dọc cành bị bệnh thấy bên trong mạch dẫn nhựa tạo thành những sọc nâu. Bệnh hại quả trong thời kỳ bảo quản và vận chuyển làm thối phần thịt quả chỗ gần cuống hoặc ở chỗ vỏ bị xây xát hay bầm giập. Quả hái không mang theo cuống cũng dễ bị bệnh xâm nhập và lây lan sau 2-3 ngày. Phòng bệnh tốt nhất là lúc hái tránh làm bầm giập xây xát quả. Phun Ẹenlate nồng độ 0 01 Cooper-B 0 1 với lượng 10 lít cho 1 cây trước lúc thu hoạch 2 tuần. Quả sau khi thu hoạch được xử lý bằng cách nhúng vào nước ấm 55 c chứa 0 06 - 0 1 Benlate để ngăn hgừa bệnh thối quả và thán thư. Cũng có thể nhúng cuống quả hay cả quả vào thuốc gốc đồng hay dung dịch Borax hàn the pha loãng nồng độ 0 6 . Đá p í ng bệnh cho cây con khi ghép cần chọn mắt ghép tốt trên cây khoẻ và vệ sinh dụng cụ ghép. Bệnh cháy lá do nấm .