tailieunhanh - [Nông Nghiệp] Trồng Xoài, Na, Đu Đủ, Hồng Xiêm - Gs.Ts.Trần Thế Tục phần 4

Do các cây trồng trong sách này được trồng trọt ở nhiều vùng có điều kiện đất đai, khí hậu thời tiết và điều kiện chăm sóc khác nhau, có thể còn xuất hiện nhiều vấn đề mà nội dung cuốn sách chưa đề cập đến. Mong được sự phê bình, góp ý của bạn đọc để nội dung cuốn sách ngày càng hoàn chỉnh hơn. | Tiểu nhuy thụ Báu noãn Tiểu nhuỵ bất thụ HOA LƯỠNG TÍNH Hình 9. Cấu tạo của hoa xoài 43 Ở xoài còn có hiện tượng tự bất thụ khi cày tự thụ phấn. Bởi vậy trong vườn xoài cần bố trí trồng thêm một số giống khác nhau để tăng thêm khả năng thụ phấn thụ tinh tăng khả năng đậu quả. Một vấn đề khác nghiêm trọng có ảnh hưởng đến sản xuất là hiện tượng cách năm khá phổ biến ở các vùng trồng xoài. Ví dụ giôhg xoài Bom Bay Ân Độ người ta đã Ị ghi nhận số lượng quả trên một cây qua các năm như sau 195 9 101 Mallik 1957 . Người ta nhận thấy rằng thường cứ 3 - 4 năm mới có một nặm được mùa. cAiềrdág Hình 10. Quả xoài 44 r 5. Quả Sau khi thụ phấn thụ tinh xong thì quả phát triển. Hình dạng và độ lớn màu sắc của quả có thể nhận biết tuỳ theo giống. Thời gian phát triển của quả tuỳ thuộc vào nhóm giôhg chín sớm chính vụ và chín muộn. Thời gian từ khi thụ tinh cho đêh khi quả chúi là 2 tháng đối với giôhg sớm 3 đến 3 tháng rưỡi vứi giống chính vụ 4 tháng đối với giống chúi muộn. Theo một số tác giả trong khoảng thời gian từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng sau khi thụ phấn thì quả xoài lớn lên rất nhanh sau đó phát triển châm lại. Ở Việt Nam phần lớn các giống xoài đều thuộc nhóm chín vào chính vụ. 6. Hạt Cấu tạo hạt xoài bao gồm Gân là các sọc dọc theo chiều dài hạt. Xơ ở khắp hạt dài nhất ở bụng và lưng của hạt. Lớp vỏ cứng nôi quả bì nâu. Lớp vỏ màu vàng trong suốt nằm sát lớp vỏ cứng. Bao màu nâu mểm bao quanh lá mầm nối liền với cuống bằng một sọi nhỏ. Lá mầm có nhiệm vụ cung cãp dijnh dưỡng cho cây non như phôi nhũ của các hạt khác. .