tailieunhanh - Trí não trẻ phát triển như thế nào?

Hai ngày tuổi, bé đã nhận biết mặt mẹ mình. Tuy mắt nhìn còn chưa rõ lắm nhưng bé đã ngó nhìn, so sánh và biết phân biệt gương mặt mẹ với những phụ nữ khác. Khi được ba tháng, em bé có thể nhận ra mẹ từ xa. Bé không những nhớ các nét mà còn nhận ra được các vẻ mặt khác nhau của người mẹ và vì vậy, trong bất kỳ tình huống nào, bé cũng biết ai là mẹ mình. Trí nhớ của trẻ nhỏ hoạt động rất tốt. Điều này thể hiện rõ khi được người. | Trí não trẻ phát triển như thế nào Hai ngày tuổi bé đã nhận biết mặt mẹ mình. Tuy mắt nhìn còn chưa rõ lắm nhưng bé đã ngó nhìn so sánh và biết phân biệt gương mặt mẹ với những phụ nữ khác. Khi được ba tháng em bé có thể nhận ra mẹ từ xa. Bé không những nhớ các nét mà còn nhận ra được các vẻ mặt khác nhau của người mẹ và vì vậy trong bất kỳ tình huống nào bé cũng biết ai là mẹ mình. Trí nhớ của trẻ nhỏ hoạt động rất tốt. Điều này thể hiện rõ khi được người lớn đưa cho những đồ vật để cầm chơi. Nếu đưa cho bé nhiều lần cùng một đồ vật nó sẽ không chú ý mấy chứng tỏ bé đã nhận ra đồ vật đó. Nhưng nếu được đưa một đồ vật mới trẻ sẽ chú ý nhìn lâu hơn như thể so sánh với những thứ mà nó đã biết rồi. Trẻ đã biết phân biệt các đồ vật từ khi còn nhỏ. Khoảng 3 tháng tuổi nếu được đưa cho xem những bức ảnh chụp nam giới và sau đó là nữ giới bé sẽ nhìn bức ảnh phụ nữ lâu hơn chứng tỏ nó đã biết phân biệt hai giới. Lớn hơn một chút nữa bé sẽ phân biệt được con chó với con mèo phân biệt một hình ảnh có ba đồ vật với hình ảnh có bốn đồ vật. Khả năng phân loại này là bước đầu của tư duy trừu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.