tailieunhanh - [Nông Nghiệp] Trồng Xoài, Na, Đu Đủ, Hồng Xiêm - Gs.Ts.Trần Thế Tục phần 2

Những năm gần đây phong trào trồng cây ăn quả ở nhiều tỉnh trong nước đang phát triển xuất bản phẩm hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt nhiều loại cây ăn quả đã có tác dụng cung cấp thêm hiểu biết cho người trồng vườn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái và bảo quản nhằm giúp họ đầu tư sản xuất đạt hiệu quả cao. | Cành ghép Chọn cành bánh tẻ cố màu xanh hơi nâu nhiều mắt tròn cạnh cắt cành có chiều dài 7 5cm trên đó có ít nhất 2 mắt mặt lát cắt dài khoảng 2 0 - 2 5cm mặt cắt đối diện vát với độ nghiêng 45 . Khi ghép cho phía có lát cắt dài áp vào phần gỗ của gốc ghép. Ghép xong dùng dây nilông buộc chặt. Sau 3 tuần mở dây thấy mắt sống mói cắt ngọn gốc ghép. VI. KỸ THUẬT TRỔNG CHÃM SÓC 1. CHUẨN BỊ ĐẤT Cây na trồng được trên tất cả các loại đất nhưng thích hợp nhất là đất đồi vì cây ưa chịu hạn. Cày bừa 1-2 lần nhặt sạch cỏ làm cho đất tơi xốp sau đó đào hô trồng. Nếu không cớ điều kiên cày bừa vì đất dốc thì nên đào hố sâu cho phân và rác xuống trước khi trồng 1-2 tháng. Hô sâu và rộng 50cm bón lót 15 - 20kg phân chuồng hoai 0 5kg supe lân và 0 2 kg sunfat kali lấp đất đầy hố để chờ trồng. 2. KHOẢNG CÁCH VÀ MẬT ĐỘ TRồNG Khoảng cách thích hợp nhất là 4 X 4m vì sau 10 năm cây không che khuất lẫn nhau dễ chăm sóc. Nhưng nêu muốn khai thác nhanh để đạt sản lượng cao thì có thể trồng theo khoảng cách 3 X 3m. 16 3. THỜI vụ TRỒNG Có thể ưồng được ở các mùa trong năm Vụ xuân tháng 2-3 trước khi nảy lộc là thời vụ trồng tốt nhất đối với các tỉnh miền Bắc. Có thể trồng trong mùa hè vào tháng 5-6 khi cành lá đã chuyển lục ổn định trự vùng Trụng Bộ có gió tây khô nóng. Mùa thu tháng 8 rờítì .cũng có thể trồng được trừ các vùng có mưa tập trung f với lượng mưa lớn. Mùa đông vào tháng 11 - 12 sau khi ha lting lá đèm trồng cũng rất dễ sống. 1 - . ĩ O những nơi có một mùa mưa và một mùa khô kéo dài ị thì nên trồng vào đầu mùa mưa. 4. CÁCH TRỎNG Cây na gieo trong bầu khi đem trồng chú ý không làm hưởng đến bộ rễ. Khi trồng xé bỏ túi nilông đặt bầu J yàó giữa hố cao hơn mặt hố dộ 5cm hay bằng mặt hố giậm chặt và tưới nước sau đó cắm 1 cọc tre hoặc í .gỗ giữ cây khỏi bị gió lay. GÍái đoạn mới trồng nêu không có mứa thì tưới cách ỊỊỈỊật trong 10 ngày đầu. Nếu trồng vào mùa hè nắng nóng nên có cây che bóng cho cây con. 17 5. CHÀM SÓC VUỜN SẢN XUẤT a Tưới nước Trong vòng một tháng sau khi trồng .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.