tailieunhanh - Chương 4: Hiện đại hóa nghiên cứu mới

Vào cuối năm 1970, khi mà sự hiện đại bị phê bình, có một nghiên cứu phục hồi HĐH. Giống như các hiện đại hóa cổ điển, HĐH nghiên cứu mới tập chung vào phát triển thế giới thứ ba, các phân tích trong các nghiên cứu này được thực hiện ở cấp quốc gia, họ nhằm mục đích giải thích sự phát triển đó diễn ra chủ yếu là thông qua các yếu tố nội bộ, chẳng hạn như các giá trị văn hóa và các tổ chức xã hội. Các nghiên cứu mới sử dụng các điều khoản tương tự như tìm. | Chương 20 Ký sự bắt ma Bước ra khỏi phòng của Hội sinh viên Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hinh thật sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.