tailieunhanh - Làm Mắt Vui nhộn

đầu tiên chúng ta tạo vùng chọn cho đôi mắt của chú mèo H dùng Eliptical Marquee Tool ( phím tắt M) nhấn ctrl+J và đặt tên layer là "layermat" bạn nhấn chuột phải chọn Blending Option và chọn như thông số | Hum nay Haro sẽ giới thiệu các bạn tạo cho chú mèo 1 đôi mắt thật độc đáo. đầu tiên chúng ta tạo vùng chọn cho đôi mắt của chú mèo H dùng Eliptical Marquee Tool phím tắt M nhấn ctrl J và đặt tên layer là layermat . bạn nhấn chuột phải chọn Blending Option và chọn như thông số http url http 3A 2F 2Falbum s 2Fll 139 2Fharo242 2F 3Faction 3Dview 26current 3D3 http url http 3A 2F 2Falbum s 2Fll 139 2Fharo242 2F 3Faction o3Dview 26current oke bây giờ ta được tạm được KQ tạo vùng chọn ở phía con mắt như hình minh họa và fill mầu trắng cho nó

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.