tailieunhanh - Báo cáo: Các nghiên cứu mới của trường phái hiện đại hóa

Tiếp tục tập trung nghiên cứu về sự phát triển của các nước Thế giới thứ 3, nhưng: sửa đổi một số giả thiết cơ bản: Thứ nhất sự hiện đại và truyền thống không chỉ cùng song song tồn tại mà còn có thể xâm nhập và hòa lẫn vào nhau. Thứ hai, thay đổi về phương pháp nghiên cứu: Thay vì nghiên cứu ở cấp độ trừu tượng cao, các nghiên cứu mới tập trung vào từng trường hợp riêng biệt, quan tâm phân tích yếu tố lịch sử. | LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN Giảng viên: Nguyễn Minh Đức Nhóm thực hiện: 03 Chủ đề thuyết trình: CÁC NGHIÊN CỨU MỚI CỦA TRƯỜNG PHÁI HIỆN ĐẠI HÓA Nội dung chính: Trường phái hiện đại hóa phản ứng lại với những phê bình Wong: Chủ nghĩa doanh nghiệp gia đình Davis: Xem xét lại tôn giáo ở Nhật Banuazizi: Cách mạng Hồi giáo ở Iran Huntington: Nhiều nước sẽ trở nên dân chủ Sức mạnh của các lí thuyết mới của trường phái hiện đại hóa Trường phái Hiện đại hoá phản ứng lại với những phê bình Tiếp tục tập trung nghiên cứu về sự phát triển của các nước Thế giới thứ 3, nhưng: Sửa đổi một số giả thiết cơ bản: -Thứ nhất, sự hiện đại và truyền thống không chỉ cùng song song tồn tại mà còn có thể xâm nhập và hoà lẫn vào nhau. -Thứ hai, thay đổi về phương pháp nghiên cứu: Thay vì nghiên cứu ở cấp độ trừu tượng cao, các nghiên cứu mới tập trung vào từng trường hợp riêng biệt, quan tâm phân tích yếu tố lịch sử. -Thứ ba, các nghiên cứu mới của Trường phái HĐH mặc nhận rằng các nước Thế giới thứ 3 có thể theo đuổi các con đường phát triển riêng của họ. -Thứ tư, các nhân tố bên ngoài được quan tâm hơn trong các nghiên cứu mới So sánh các nghiên cứu cổ điển và các nghiên cứu mới của trường phái HĐH: Nghiên cứu cổ điển Nghiên cứu mới Sự giống nhau - Trọng tâm nghiên cứu Sự phát triển của các nước thế giới thứ 3 Tương tự - Cấp phân tích Cấp quốc gia Tương tự - Các biến chủ chốt Các nhân tố bên trong: Giá trị văn hoá, các định chế/tổ chức xã hội Tương tự - Các thuật ngữ chính Truyền thống và hiện đại Tương tự - Hàm ý chính sách Nói chung HĐH là có lợi Tương tự Sự khác nhau - Về truyền thống Truyền thống là sự cản của sự phát triển Truyền thống là yếu tố hỗ trợ sự phát triển -Về phương pháp nghiên cứu Mức độ trừu tượng cao Các trường hợp riêng biệt Nghiên cứu lịch sử - Về chiều hướng của sự phát triển Con đương phát triển duy nhất Nhiều con đường phát triển khác nhau - Về các yếu tố bên ngoài và sự xung đột Không chú ý Chú ý nhiều hơn . Wong: Chủ nghĩa doanh nghiệp gia đình Nghiên cứu ảnh . | LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN Giảng viên: Nguyễn Minh Đức Nhóm thực hiện: 03 Chủ đề thuyết trình: CÁC NGHIÊN CỨU MỚI CỦA TRƯỜNG PHÁI HIỆN ĐẠI HÓA Nội dung chính: Trường phái hiện đại hóa phản ứng lại với những phê bình Wong: Chủ nghĩa doanh nghiệp gia đình Davis: Xem xét lại tôn giáo ở Nhật Banuazizi: Cách mạng Hồi giáo ở Iran Huntington: Nhiều nước sẽ trở nên dân chủ Sức mạnh của các lí thuyết mới của trường phái hiện đại hóa Trường phái Hiện đại hoá phản ứng lại với những phê bình Tiếp tục tập trung nghiên cứu về sự phát triển của các nước Thế giới thứ 3, nhưng: Sửa đổi một số giả thiết cơ bản: -Thứ nhất, sự hiện đại và truyền thống không chỉ cùng song song tồn tại mà còn có thể xâm nhập và hoà lẫn vào nhau. -Thứ hai, thay đổi về phương pháp nghiên cứu: Thay vì nghiên cứu ở cấp độ trừu tượng cao, các nghiên cứu mới tập trung vào từng trường hợp riêng biệt, quan tâm phân tích yếu tố lịch sử. -Thứ ba, các nghiên cứu mới của Trường phái HĐH mặc nhận rằng các nước Thế giới thứ 3 có thể theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.