tailieunhanh - Thông báo số 415/TB-BGTVT

Thông báo số 415/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp xem xét báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường cao tốc Nội Bài - Mai dịch do Vec và Tổng công ty cầu đường Trung Quốc đề xuất do Bộ Giao thông vận tải ban hành | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT --- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 415 TB-BGTVT Hà Nội ngày 06 tháng 09 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA thứ trưởng nguyễn hồng trường tại cuộc họp XEM XÉT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI Dự ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - MAI DỊCH DO VEC VÀ TỔNG CÔNG TY CẦU ĐƯỜNG TRUNG QUỐC ĐỀ XUẤT Ngày 27 tháng 8 năm 2007 tại Văn phòng Bộ GTVT Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp xem xét báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường cao tốc Nội Bài - Mai Dịch do VEC và Tổng công ty cầu đường Trung Quốc đề xuất. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch đầu tư Cục Giám định QLCL CTGT Vụ Khoa học công nghệ Vụ Tài chính Cục đường bộ Việt Nam Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC và Tổng công ty cầu đường Trung Quốc CRBC . Sau khi nghe Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Tổng công ty cầu đường Trung Quốc báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường cao tốc Nội Bài - Mai Dịch và ý kiến của các đại biểu tham dự Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau Bộ GTVT hoan nghênh Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Tổng công ty cầu được Trung Quốc trong một thời gian ngắn đã tiến hành nghiên cứu và đề xuất tương đối đầy đủ các nội dung Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Mai Dịch. Qua báo cáo của VEC và CRBC Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau 1. Về thủ tục Dự án đường cao tốc Nội Bài - Mai Dịch là một phần của tuyến đường vành đai 3 Hà Nội dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn. Tuy nhiên tiến độ dự án nằm trong kế hoạch thực hiện vành đai 3 nên yêu cầu phải triển khai rất khẩn trương. Vì vậy Bộ GTVT yêu cầu Công ty VEC phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của Cục đường bộ và VEC trong giai đoạn chuẩn bị dự án và giai đoạn thực hiện dự án báo cáo Bộ GTVT. Giao Vụ KHĐT sớm tham mưu văn bản trình lãnh đạo Bộ. Trên cơ sở quyết định phân công nhiệm vụ do đây mới là chỉ là bước chủ đầu tư tự chủ động mời CRBC nghiên cứu và đề xuất phương án. Do đó đề nghị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.