tailieunhanh - Phương pháp khoa học trong học tập

Phương pháp khoa học trong học tập Không có phương pháp khoa học trong học tập, thì năng suất học tập thấp, kiến thức tiếp thu không vững chắc và khó ứng dụng kiến thức trong thực tế. Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả trong học tập, phải học có phương pháp trong tất cả các khâu: từ nghe giảng, ghi chép, làm bài và chú tâm tự học | Phương pháp khoa học trong học tập Không có phương pháp khoa học trong học tập thì năng suất học tập thấp kiến thức tiếp thu không vững chắc và khó ứng dụng kiến thức trong thực tế. Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả trong học tập phải học có phương pháp trong tất cả các khâu từ nghe giảng ghi chép làm bài và chú tâm tự học Nghe giảng Nếu chú tâm nghe giảng hiệu suất tiếp thu đạt tới 50 phần trăm. Trong đời sống hàng ngày quá trình thông tin chiếm tới hai phần ba thời gian hoạt động của con người trong đó viết chỉ chiếm 9 đọc 16 nói 30 và nghe 45 . Hiện nay nhiều bạn nghe giảng một cách không khoa học còn phổ biến. Người nghe hoặc cặm cụi ghi chép mà không hiểu người giảng nói gì hoặc suy nghĩ mung lung về bài giảng hoặc nghĩ đến việc khác. Kết quả là sau đó đầu óc người nghe không có ý niệm rõ ràng hoặc có một mớ hỗn độn các ý niệm hoặc không có ý niệm gì trong đầu. Đây quả là sự lãng phí lớn về thời gian và sức lực của cả người giảng lẫn người nghe. Ghi chép Không ai có thể tự tin vào trí nhớ của mình mà không cần ghi chép. Khi một ý niệm được tay ta trực tiếp ghi trên giấy là hình ảnh của ý niệm này được đậm nét thêm ở trong óc. Có ghi chép bài học bài càng chóng thuộc. Cũng có bạn thích ghi chép nhưng ghi chép không đúng cách. Họ ghi lia lịa đặc cả trang giấy thậm chí tới mức sau này chính bản thân cũng không đọc nổi những điều đã ghi. Cách ghi như vậy chỉ làm nhọc cơ thể và trí não một cách vô ích. Làm bài thực tâp Học phải đi đôi với hành lý thuyết phải gắn liền với thực tập. Không bao giờ học một cách hời hợt. Học không chỉ là lưu trữ kiến thức rồi để đó mà chỉ có thực hành làm bài nhiều thì mới có thể nhớ kỹ nhớ lâu. Ở bậc học cao hơn thực tập là hình thức học tập không thể thiếu ở các trường nhất là ở trường đại học. Thực tập có thể tiến hành ở phòng thí nghiệm trên thực địa hay ở các cơ sở nghiên cứu sản xuất. với mục đích rèn luyện các thao tác kỹ thuật nhằm củng cố kiểm tra kiến thức lý thuyết đã học và để tập dượt ứng dụng kiến thức khoa học trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    289    2    26-02-2024
108    240    0    26-02-2024
23    265    2    26-02-2024
46    164    0    26-02-2024
7    183    0    26-02-2024
8    157    0    26-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.