tailieunhanh - Đề án môn học: Tỷ giá hối đoái và vấn đề tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay

Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các vấn đề về xuất nhập khẩu, về đầu tư nước ngoài đang là những chủ điểm cho các cuộc hội thảo kinh tế ở Việt Nam. Làm thế nào để tăng cường giá trị xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư đó là những vấn đề đáng quan tâm cho những nhà hoạch định chính sách. | Trong cơ chế tỷ giá mới thì mọi vấn đề lại không phải là như vậy, khi cung cầu ngoại tệ thay đổi thì tỷ giá trên thị trường sẽ thay đổi theo, nếu NHTƯ muốn giữ tỷ giá ổn định thì cần phải cố định tỷ giá, nhưng vấn đề cố định tỷ giá có rất nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế và trong hoàn cảnh bây giờ cũng không thể làm như vạy, vì thế cần phải có những biện pháp bảo đảm cho khả năng có thể cứu được tỷ giá của NHTƯ khi có biến động trên thị trường. Để giải quyết vấn đề này, NHNN có thể sử dụng các biện pháp hành chính tác động đến việc mua bán ngoại tệ trên thị trường, chính phủ nên cấm việc mua bán ngoại tệ tự do, buộc các nhà xuất khẩu phải bán hết ngoại tệ thu được cho nhà nước (trừ các khoản dành chi tiêu hợp lý) và khi có nhu cầu nhập khẩu thì có thể mua lại. Những quản lý hành chính này thường có hiệu lực tức thời nhưng cũng để lại những hậu quả nghiêm trọng vì sự khó khăn trong mua bán ngoại tệ có thể dẫn đến sự kém lưu động của nền kinh tế và có thể đẩy nền kinh tế vào tình trạng tồi tệ vì nó làm cho các nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy rủi ro cao trong đồng vốn bỏ ra, môi trường đầu tư trong nước kém hấp dẫn, vì thế đây chỉ là biện pháp tức thời. NHNN cũng có thể sử dụng cách thứ hai là mua bán ngoại tệ trên thị trường mở một cách liên tục để làm cho cầu không tăng lên một cách đột ngột ảnh hưởng đến tỷ giá.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.