tailieunhanh - Thông báo số 167/TB-VPCP

Thông báo số 167/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 167 TB-VPCP Hà Nội ngày 05 tháng 09 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẾN TRE Ngày 22 tháng 8 năm 2007 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã về thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ cơ quan Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Giao thông vận tải Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lao động - Thương binh và xã hội Tài nguyên và Môi trường Giáo dục và Đào tạo Xây dựng Công Thương Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 6 tháng đầu năm 2007 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2007 và một số đề nghị của Tỉnh ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ý kiến của lãnh đạo các Bộ cơ quan Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau I. VỀ TÌNH HÌNH CHUNG Thời gian qua với sự nỗ lực của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đã có chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực đạt được nhiều thành tích nổi bật kinh tế tiếp tục phát triển năm 2006 tốc độ tăng trưởng đạt 9 61 6 tháng đầu năm 2007 đạt 9 49 trong đó nông - lâm - thủy sản tăng 2 55 công nghiệp - xây dựng tăng 17 19 dịch vụ tăng l8 63 cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực so với cùng kỳ năm 2006 khu vực I giảm 2 6 khu vực II tăng 0 8 khu vực III tăng l 8 . Tỉnh đã đi đầu về công tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp thử nghiệm thành công một số mô hình sản xuất có hiệu quả. Sản xuất công nghiệp dịch vụ kim ngạch xuất khẩu đều tăng khá. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển. Thu ngân sách nhà nước tăng hơn cùng kỳ và vượt dự toán được giao. Văn hoá - xã hội có tiến bộ chất lượng giáo dục đạt khá so với các tỉnh khác trong khu vực các dịch bệnh truyền nhiễm đều giảm tỷ lệ về xã phường ấp khu phố cơ quan trường

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.