tailieunhanh - Chỉ thị số 27/2005/CT-TTg

Chỉ thị số 27/2005/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 27 2005 CT-TTG Hà Nội ngày 22 tháng 7 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẦY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC Sau hơn hai năm thực hiện Quyết định số 159 2002 QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ Chương trình kiên cố hóa trường lớp học đã được triển khai rộng rãi hàng chục nghìn phòng học kiên cố đã được thay thế cho các lớp học tranh tre nứa lá bằng nguồn vốn hỗ trợ từ công trái giáo dục thể hiện sự quan tâm sâu sắc sự chăm lo của toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục. Các Bộ ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện sử dụng nguồn vốn đúng mục đích đem lại hiệu quả thiết thực. Tuy vậy việc thực hiện Chương trình đã bộc lộ những yếu kém cần được khắc phục kịp thời sự chỉ đạo điều hành còn thiếu sát sao linh hoạt nên tiến độ triển khai Chương trình ở nhiều tỉnh còn chậm việc phối hợp lồng ghép Chương trình này với các chương trình dự án khác có xây dựng trường lớp học trên địa bàn chưa chặt chẽ nên việc sử dụng vốn chưa phù hợp một vài địa phương còn ỷ lại trông chờ vào nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương thiếu chủ động huy động các nguồn vốn từ địa phương có nơi đã sử dụng vốn không đúng đối tượng quy định của Chương trình. Để khắc phục những tồn tại đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học cần phải 1. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ đồng thời với việc huy động các nguồn vốn khác tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm đầu tư đúng mục đích đúng đối tượng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành đúng kế hoạch của Chương trình kiên cố hoá trường lớp học theo tinh thần Quyết định số 159 2002 QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Bảo đảm hiệu quả đầu tư nâng cao chất lượng xây dựng công trình. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đánh giá tiến độ và chất lượng xây dựng. Ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực gây thất thoát lãng phí. Kịp thời hướng dẫn tổng hợp báo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.