tailieunhanh - Lý giải các mô hình quản lý nhân lực

Lý giải các mô hình quản lý nhân lực Tất cả các nhà quản lý đều có mối quan tâm đặc biệt tới việc đưa ra những phán đoán về tính cách nhân viên để từ đó đưa ra sách lược quản lý riêng. Vậy phương pháp nghiên cứu để đưa ra phán đoán như thế nào? | Lý giải các mô hình quản lý nhân lực Tất cả các nhà quản lý đều có mối quan tâm đặc biệt tới việc đưa ra những phán đoán về tính cách nhân viên để từ đó đưa ra sách lược quản lý riêng. Vậy phương pháp nghiên cứu để đưa ra phán đoán như thế nào Dưới đây là những mô hình quản lý nhân lực phổ biến nhất được các chuyên gia của nền kinh tế đang lên Trung Quốc tổng kết. 1. Chiến lược sử dụng nguồn nhân lực Bất cứ doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ cũng phải có chiến lược quy hoạch nguồn nhân lực cũng như đào tạo và tái sử dụng nguồn nhân lực. Có hai phương pháp hay được áp dụng trong lĩnh vực này gồm Nhân viên là đối tượng phụ thuộc Nhiều doanh nghiệp lãnh đạo có xu hướng lấy mình là trung tâm và coi nhân viên là một đối tượng thuê mướn thời vụ. Nhưng chính vì thế tạo nên tâm lý thụ động cho nhân viên khiến họ thiếu sự chủ động sáng tạo trong công việc dần dần chỉ là một thứ công cụ của những người quản lý chỉ nhất nhất nghe theo những chỉ đạo của cấp trên hoàn toàn không có khái niệm cống hiến và nghiên cứu cải tiến. Quan niệm này khá phổ biến ở những doanh nghiệp tư nhân hoặc những doanh nghiệp nhỏ mà sản xuất thường mang tính thời vụ. Kiểu quản lý này chỉ có thể duy trì khi doanh nghiệp có những cá nhân thực sự kiệt xuất nắm vững mọi mặt của doanh nghiệp và hoàn toàn có thể đứng mũi chịu sào . Nhân viên là chủ thể hoạt động Trong những doanh nghiệp mà vai trò của nhân viên được đề cao nhân viên sẽ hoạt động tích cực chủ động bởi những suy nghĩ sáng tạo của họ được khuyến khích và đón nhận thành quả sáng tạo có đất dụng võ. Sự đoàn kết trong doanh nghiệp được hình thành và củng cố nhờ mục tiêu chung doanh nghiệp trở thành một cộng đồng thân thiện và hứa hẹn với nhân viên. Chỉ những doanh nghiệp có người lãnh đạo dân chủ phóng khoáng cùng với việc có những mục tiêu dài hạn thúc đẩy được toàn thể nhân viên cố gắng mới duy trì phong cách lãnh đạo này. Một trong những nguyên tắc của việc lãnh đạo theo hình thức này là doanh nghiệp cũng phải có tính cạnh tranh cao nhân viên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.