tailieunhanh - [Cây Cảnh] Trồng Và Ghép Sứ Thái - Huỳnh Văn Thới phần 8

Chi này chủ yếu là cây bụi hay cây gỗ với lá sớm rụng. P. rubra (cây đại thông thường hay đại hoa đỏ), có nguồn gốc Mexico, Trung Mỹ và Venezuela, sinh ra hoa có màu từ vàng tới hồng, phụ thuộc vào giống cây trồng. | - Chậu chưa cần tbieì loại chậu Iđn .lúc này nên dùng chậu đãi nung nhổ. Cái cần thiết nhâì là tạo sự thông thoát nước sao cho tối là dược. - Đem đâì xáo ấm nươc đổ vào chậu lồi dùng ngón tay quay một lổ ỏ giữa chậu sâu khoáng 3-4cm. đặt cành sứ vào lổ ây. cái nhánh nhó nghiêng VC phía vành chậu khoảng 30 . đe tạo san thê uôn sửa ve sau. dùng cọc cám vào dây buộc giữ cho nó ổn đinh đe đề phòng mọi sự lác động lừ hên ngoài vào làm lay cây khó mọc rỗ đâu vào đó xong dùng củ hai lay nến chặt đáì ôm lây gôc. Bưng chậu cây sứ mơi giâm để dưđi hóng râm càng lóì hoặc giữa trời nhưng phải coi chừng mưa nén đem vào trong hien nhà khi nào thây mặt chậu vừa khô nhí cho nó một ít nưđe đe giữ độ ẩm cây dề mọc rễ tránh đe quá khô đâì cứng góc chết luôn - Khi thây cành sứ giám phát tiicn thêm đọt và lá non tức là nó đã mọc re rồi nén đe chậu luôn nơi có nhiều ánh nắng nhất vài tháng sau mới bón phân NPK hoặc vi sinh thiên nông lieu lưựng vừa phải cho nó mau lớn. Sang xuân năm sau kê ticp là hạ ít mưa nhiều nắng cũng là diều kiện tốt nhâì 103 cho la bứng cây sứ trồng sang chậu to cho nó chóng trương thành. 2. Bứng sứ phai cẩn thận tránh xảy ra xát dập rề nó sẽ thơi rữa dằn đên gôc có khi thói ca đên cáy lói diet Cái chậu nhó bằng đất nung khóng đáng là hao. riêng tói thường hay đập chậu đe giữ nguyên nồi đãi cùng vdỉ rễ và gốc mà trống mói an loàn - Díit trồng cáy hoa sứ ó cái chậu lo nãy. là loại pha trộn gồm mươi phần một phan - một tro -hai irâu - ba cát - ba đâì. Phân chuồng hoai mục tro hep hoặc tro tò. trâu mày gãy hiín cíía máy xát lúa gạo nêu có là tóì nhâì hoặc trâu thường cũng được cát loại pha trung bình đât loại lơi xốp. Tói đã rồng vơi loại dát pha trộn này. cách đáy chi có hơn một năm mà nó đã lơn trông thây. Loai bùn mày trâu lôi cũng đem trồng cho cây hoa mai. cành lấ xanh um râì lót. Có lê giá trị của nơ chẳng thua kém gì các loại phân hảo hạng nó cơ rất nhiều thừa thãi ơ các bãi của máy xay xát lúa gạo chúng la nên lận dụng để uổng cây kiếng nhât là cây hoa sứ và

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.