tailieunhanh - Tiếp thị xanh: Phong trào hay xu thế tất yếu

Tham khảo tài liệu 'tiếp thị xanh: phong trào hay xu thế tất yếu', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tiếp thị xanh Phong trào hay xu thê tất yêu Việc xem tiếp thị xanh là phong trào hay xu thế tất yếu phụ thuộc vào nhận thức khả năng và cách thực hiện của mỗi doanh nghiệp. Có rất nhiều định nghĩa về tiếp thị xanh nhưng tựu trung lại có thể nói tiếp thị xanh liên quan đến quá trình kinh doanh sản phẩm dịch vụ dựa trên lợi ích môi trường của chính sản phẩm hay dịch vụ đó. Tức là sản phẩm hay dịch vụ đó thân thiện với môi trường hoặc được sản xuất đóng gói theo cách thân thiện với môi trường. Sự ra đời của phương pháp tiếp thị này xuất phát từ nhu cầu của con người khi phải đối mặt với thực tế là chỉ có một trái đất một thiên nhiên duy nhất để sống nhưng chính con người lại đang tàn phá môi trường sống của mình mỗi ngày bằng nhiều cách khác nhau nhằm phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Điều này không chỉ tác động đến hiện tại mà còn ảnh hưởng lâu dài đến những thế hệ sau. Tiếp thị xanh là cách để doanh nghiệp thể hiện sự hưởng ứng nhu cầu bảo vệ môi trường sống của người tiêu dùng thông minh những người nhận thức được vai trò của mình trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ góp phần bảo vệ môi trường. Tuân thủ những tiêu chuẩn xanh doanh nghiệp sẽ có được sự đồng thuận và ủng hộ từ cổ đông nhân viên cho đến các tổ chức cơ quan chính phủ và cuối cùng là được khách hàng yêu thích ưu tiên chọn lựa. Đến lượt mình hoạt động tiếp thị xanh lại góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng gia tăng số người tiêu dùng thông minh. Xét ở vĩ mô bảo vệ môi trường tăng trưởng kinh doanh và đạt hiệu quả xã hội bao giờ cũng mâu thuẫn với nhau. Đối với doanh nghiệp cũng vậy sức ép tăng trưởng hoặc hiệu quả kinh doanh có thể lấn át việc bảo vệ môi trường trừ phi có sự can thiệp của cơ quan chức năng hoặc người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm người tiêu dùng lựa chọn có thể được xem là một phiếu bầu cho doanh nghiệp càng nhiều phiếu bầu càng tốt cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Vấn đề là người tiêu dùng có nhận thức và sử dụng quyền quyết định của mình hữu hiệu hay không. Trường hợp một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    257    0    27-02-2024
126    263    1    27-02-2024
11    254    0    27-02-2024
31    218    0    27-02-2024
46    164    0    27-02-2024
42    165    1    27-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.