tailieunhanh - Đo lường độc giả hiệu quả, minh bạch của Effective Measure sẽ giúp phát triển thị trường quảng cáo Internet tại Việt Nam.

Đo lường độc giả hiệu quả, minh bạch của Effective Measure sẽ giúp phát triển thị trường quảng cáo Internet tại Việt Nam. Thị trường quảng cáo trực tuyến thật sự bùng nổ trong những năm trở lại đây tại Việt Nam, với việc ra đời của rất nhiều website cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến, các website thương mại điện tử Song song với việc phát triển hạ tầng quảng cáo trực tuyến, xây dựng nội dung trực tuyến, việc cung cấp các dữ liệu của các publishers, websites cho các advertisers, agencies là vô cùng cần thiết,. | Đo lường độc giả hiệu quả minh bạch của Effective Measure sẽ giúp phát triển thị trường quảng cáo Internet tại Việt Nam. Thị trường quảng cáo trực tuyến thật sự bùng nổ trong những năm trở lại đây tại Việt Nam với việc ra đời của rất nhiều website cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến các website thương mại điện tử. Song song với việc phát triển hạ tầng quảng cáo trực tuyến xây dựng nội dung trực tuyến việc cung cấp các dữ liệu của các publishers websites cho các advertisers agencies là vô cùng cần thiết đòi hỏi sự minh bạch và chính xác. Lead by a learn of Aarid respécled Audience Ideasuremenl professionals. Effective Measure IS rapidly becoming the defado standard in 16 countries globally. 6 05 billion Monthly Pages measured EmI Asia nat Audience million Audience Measured UDHnIa Regional Audience million Into Monthly Ads measured Tasked with solving meny of 1he inlemel mduilries existing audience meesuremSnt problems end wilh a world lea flng Incus on user privacy and marfcal req UI rements. Effective Measure 15 quickly bwomlng Tie preferred choice or re spon st bla adve ill sera publishers and gow rnniern bod IM. Cũng đã có được rất nhiều thảo luận gần đây về sự cần thiết cho dữ liệu minh bạch. Điều đó có ý nghĩa Với các giá trị gia tăng của số liệu thu thập trong quá trình của một chiến dịch tiếp thị trực tuyến sự cần thiết phải minh bạch là yếu tố vô cùng quan trọng. Minh bạch trong quảng cáo trực tuyến trong thực tế phức tạp hơn là trong lý thuyết - nghĩa là phải luôn luôn nắm bắt được. Hãy lướt qua một vài thông tin kỹ thuật cơ bản trong việc hình thành và thu thập dữ liệu. Hai trong số những yếu tố chính ảnh hưởng đến dữ liệu minh bạch là sự tăng trưởng của dữ liệu có sẵn điểm và nguồn. Cách đây không lâu các nhà tiếp thị tập trung vào các dữ liệu số đơn giản - như là ý định mua thu nhập hộ gia đình giới tính của visitor. Trong khi các loại dữ liệu chi tiết về đối tượng khách hàng đã đang và sẽ tiếp tục là vô cùng có giá trị ngành công nghiệp này

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.