tailieunhanh - [Cây Cảnh] Trồng Và Ghép Sứ Thái - Huỳnh Văn Thới phần 7

Chi Đại (danh pháp khoa học: Plumeria, đồng nghĩa Himatanthus Willd. cũ Roem. & Schult.) là một chi nhỏ chứa 7-8 loài cây có nguồn gốc ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Mỹ. Các tên gọi phổ biến trong tiếng Việt là cây đại, bông sứ, chăm pa. | Cây hồng phúc Cây sứ Pachypodiumhoa vàng Cây sứ vàng hội tăng đài loan y sứ lai có hoa vàng Cây sứ thái vân Cây sứ chân thiện mỹ Cây hắc trân châu PHAN HI KỸ THUẬT NHÂN GIÔNG A. Cách lai tạo Muốn có nhiều cây sứ màu khác nhau phải lai tạo qua thụ phân chéo giữa cây màu này vói cây màu khác. Thí dụ khi lây phấn đực của cây sứ có hoa màu dỏ đem qua thụ phán voi cây sứ có hoa màu trắng để cho trái có hạt gieo ra cây con có hoa lừ màu đỏ giông cha có hoa màu trung gian giữa đỏ và trắng vừa giống cha vừa giống mẹ rồi đến hoa màu trắng giông mẹ. Muốn thụ phân phải xác định phấn đực nằm ở đâu và nhụy cái nằm ở đâu trong hoa sứ. Vì cây sứ có ông hoa hình phễu râì nhỏ ngay côn trùng cũng khó mà chung vô để thụ phân tự nhiên đưực. 1. Các bộ phận trong hoa sứ Giải phẫu cắt đôi ỉ hoa sứ để nhìn rõ các vị trí từng thành phần ưong hoa. Trên hêt là cánh hoa có màu đỏ kố dên là phểu màu cam nhạt giữa có 5 cọng nhụy đực có khi dài ra khỏi họng như nhụy của hoa môi son có khi rất ngắn nằm ở lưng chừng ống phễu như hhụy hoa .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.