tailieunhanh - 10 khuynh hướng truyền thông xã hội năm 2011

10 khuynh hướng truyền thông xã hội năm 2011 Tận dụng Mạng xã hội để quảng bá sản phẩm hay hình ảnh công ty là xu hướng mới trong năm tới. Truyền thông xã hội sẽ có những thay đổi trong tương lai. Thể hiện vị trí, tải video phục vụ cho mục đích thương mại, sử dụng mạng 4G là 3 trong số 10 khuynh hướng truyền thông xã hội của năm 2011. Dịch vụ về vị trí Đã tới lúc bạn cần làm quen với các website và ứng dụng như Foursquare, Facebook Places và Gowalla. . | -i 1 1 11 r. Ẩ A. J 1 X 1 V 10 khuynh hướng truyền thông xã hội năm 2011 Tận dụng Mạng xã hội đê quảng bá sản phâm hay hình ảnh công ty là xu hướng mới trong năm tới. Truyền thông xã hội sẽ có những thay đổi trong tương lai. Thể hiện vị trí tải video phục vụ cho mục đích thương mại sử dụng mạng 4G là 3 trong số 10 khuynh hướng truyền thông xã hội của năm 2011. Dịch vụ về vị trí Đã tới lúc bạn cần làm quen với các website và ứng dụng như Foursquare Facebook Places và Gowalla. Chẳng hạn với Foursquare ứng dụng web và di động mới ra mắt vào tháng người sử dụng có thể kết nối với bạn bè và cập nhật vị trí của mình. Khi đó bạn sẽ biết họ đang ở cách bạn vài mét hay hàng trăm mét. Website video Ngoài YouTube là một trang web chia sẻ video nhằm mục đích giải trí đã có những trang web khác phục vụ cho thương mại như Viddler Vimeo và Dailymotion. Chẳng hạn Viddler là website về video tương tác trực tuyến. Người sử dụng có thể tải video lên chia sẻ bình luận và tạo nhóm. Chiến dịch tiếp thị di động Khi số người dùng điện thoại di động ngày càng tăng các công ty nhỏ có thể thực hiện những chiến dịch tiếp thị trên phương tiện này. MessageBuzz và Enowit cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau và các trương mục minh họa miễn phí để bạn kiểm tra chiến dịch tiếp thị di động. Quảng bá Tweet-a-thon là một chiến dịch gây quỹ từ thiện thành công trên mạng Twitter. Điều này cho thấy các doanh nhân có thể tận dụng những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.