tailieunhanh - [Cây Cảnh] Trồng Và Ghép Sứ Thái - Huỳnh Văn Thới phần 6

Phần 1: Cây sứ thái Nguồn gốc Thành phần Các giống sứ Sa Mạc Cây cùng họ Apocynaceae. Phần 2: Kỹ thuật trồng Kỹ thuật trồng cây sứ Sa Mạc Cách chăm sóc cây sứ Cách phòng trừ sâu rầy Vệ sinh môi trường. Phần 3: Kỹ thuật nhân giống Cách lai tạo Cách gieo hạt Cách chiết cành Cách giâm cành Cách tháp ghép cây sứ. | thay chậu hoặc giỏ tre 1 lần là có the háII hoặc bỏ mối được ngay. Thay giỏ tre lần đầu tiên thì cu rễ có thể to hằng cổ tay bán cìĩ lừ 15 đốn 18 ngàn đồng. Nếu thay gió 2 lần thì cií rỗ to cỡ bằng bắp tay bán từ 25 đến đồng giỏ. Đốn tuổi này thì cây đã khá Iđn người mua về trồng nên lựa giỏ nào có đủ rỗ đẹp đcm VC sang qua chậu trồng cây rât mau Iđn. 4. Cách sửa bộ rễ và tạo hình Cây sứ trồng khoảng ỉ 2 năm thì có bộ rễ khá lo người trồng sứ phải uô n sửa bô rê cho đẹp. Trưđc tiên phải kéo lên khói miệng chậu lất cả rề lo đều phủi nằm lên trcn mặt đâì. sắp xốp bộ rễ để xòc ra hợp lý tỉa bổ hót cấc re con không cần thiêt mỗi vet cắt đcu phải bôi vôi hoặc bôi sdn. Lựa gôc nào có bộ re no tròn cãng kéo chêm cho xòc ra như hình 2 bắp đùi tréo lại như người ngồi hoặc như nàng lien cá. Tùy theo dáng bộ rễ cũng cố thể sửa cách nào theo ý muôn như vài đứa tre xúm xích nô đùa dưđì gôc cày. phưi phần lưng cong cong no tròn cũng rât đẹp. Khi uốn sửa bộ re thì không nên tưói nưđc. phải đợi chừng nào các vét cắt thật lành sẹo mói được tười nưóc. 70 Tóm lại bộ rễ cây sứ rất dễ sửa có thể muôn hình vạn trạng vô cùng phong phú nhất ỉà cây sứ trồng lừ hạt lại càng đẹp hơn vì giữa Ihân và hộ rễ không có co như sứ giâm cành hoặc chiêì cành. Cây sứ trồng lừ hạt có thân và củ re dính lien vói nhau như hân người đứng người nằm người quỳ gối có the uốn đứng hầu hoặc dâng hoa rất đẹp được in lịch nhícu năm trang trí như tranh ảnh. 5. Cách uô n thành kiếng cổ kiểng thế Nhiều người trồng cây sứ lâu năm lo cao cành nhánh nhiêu uôn thành nhiều lấng như cây kiểng cổ kiểng thố rât đẹp rât quý. Muốh uốn thành kiêng phải tỉa bỏ bót những cành nhỏ dư thừa nuôi dưỡng cành đúng tầng đúng thế rồi bẽ hoặc lấy dây căng kéo cho nàm ngang y như uôn kiểng cố rât công phu. Thường srìa làm sao cho thân dứng thẳng lo cao lên chung quanh chứa nhiều tầng nhánh theo kiểu chiết chi là bên này một nhánh bên kia một nhánh hoặc theo kiểu tứ diện là các nhánh của các tầng đe theo chiều khu ốc xòe ra 4 phía .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.