tailieunhanh - Đạo đức với đối tác và đối thủ

Đạo đức với đối tác và đối thủ Có doanh nghiệp nhờ vào thế chính trị, hay quen biết, tìm cách không cho công ty có cùng ngành nghề thành lập, hay triển khai sản phẩm mới. | T - r r . - Ấ À r A - Ấ 1 Đạo đức với đôi tác và đôi thủ Có doanh nghiệp nhờ vào thế chính trị hay quen biết tìm cách không cho công ty có cùng ngành nghề thành lập hay triển khai sản phẩm mới. NHỮNG HÀNH VI TRÁI VỚI ĐAO ĐỨC Một doanh nhân Việt kiều về Việt Nam làm ăn do không thể đứng tên công ty đã nhờ một người bạn chí cốt đứng tên giùm và cho hùn một phần vốn vào đó. Thời gian sau công ty ăn nên làm ra người bạn chí cốt vì mê tiền và danh vọng nên đã tìm cách hất luôn người chủ thật sự của công ty ra khỏi doanh nghiệp. Anh A giỏi về kỹ thuật hợp tác với anh B mạnh về vốn và có khả năng mở thị trường để lập công ty AB. Đến khi công ty lớn mạnh anh A - lúc này đã tích lũy đủ vốn và tạo được nhiều mối quan hệ rộng rãi với khách hàng âm thầm lập thêm một công ty cùng ngành nhờ người nhà đứng tên hoạt động song song và hốt trọn khách hàng của doanh nghiệp hợp tác AB. Hai người góp vốn làm ăn chung. Lợi dụng sự cả tin của đối tác một người đưa người thân vào những vị trí then chốt và lén lút rút bớt lợi nhuận của doanh nghiệp. Những câu chuyện tương tự như vậy xảy ra là do những doanh nhân đó không có đạo đức. Họ có thể thành công bước đầu nhưng nếu chỉ dựa trên sự tráo trở thường không bền. Hơn nữa họ không có uy để quản lý nhân viên và thiếu sự tự tín nhiệm của khách hàng. Quan trọng hơn sau này nếu họ cần mở rộng kinh doanh thì còn ai dám hợp tác HÀNH XỬ CHUYÊN NGHIỆP VỚI ĐỐI TÁC Để có thể hợp tác với nhau lâu dài các đối tác cần Thứ nhất xác định xem đối tác có ăn rơ với mình không Hai bên có tôn trọng và tin tưởng nhau không Thứ hai bàn bạc thật kỹ về việc quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai bên và nên cụ thể hóa sự thỏa thuận bằng văn bản. Thứ ba hoạch định hướng đi lâu dài của doanh nghiệp nếu thành công hay thất bại thì giải quyết theo cách nào là hợp lý. Thứ tư nên thiết lập hệ thống quản lý nhân sự chuyên nghiệp. Thứ năm phải thông tin với nhau rõ ràng và trung thực. Và cuối cùng điều quan trọng hơn hết là phải có lòng tin lẫn nhau. Làm được như thế các đối tác

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.