tailieunhanh - Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg

Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 134 2007 QĐ-TTg Hà Nội ngày 17 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH THÁC BẢN GIỐC TỈNH CAO BẰNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 97 2002 QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam 2001 - 2010 Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng với những nội dung chủ yếu như sau 1. Phạm vi của quy hoạch Khu du lịch thác Bản Giốc có quy mô diện tích khoảng 1000 ha thuộc xã Đàm Thủy huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. Ranh giới Khu du lịch được xác định cụ thể như sau - Phía Đông Bắc giáp đường biên giới quốc gia với Trung Quốc - Phía Bắc giáp địa phận các xóm Lũng Nọi Lũng Phiắc nhánh trên của sông Quây Sơn - Phía Tây Bắc giáp địa phận bản Chang xóm Giộc Mạ Nà Ay - Phía Tây giáp một phần tỉnh lộ 206 suối Gun - Phía Nam giáp núi Phia Lác bản Thuôn và một phần ranh giới huyện Hạ Lang. 2. Mục tiêu a Xây dựng và phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh Cao Bằng xứng tầm với định hướng phát triển du lịch của khu vực và cả nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc phải gắn với việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia an ninh trật tự an toàn xã hội. b Xây dựng và phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc với quy mô hợp lý đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch để đến năm 2010 đón được khoảng lượt khách du lịch năm trong đó có khoảng lượt khách du lịch quốc tế năm 2015 đón khoảng lượt khách du lịch năm trong đó có khoảng lượt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.