tailieunhanh - Chiến lược Marketing trong kỷ nguyên số: Khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh mới của kỷ nguyên số, rõ ràng không có cơ hội nào tốt hơn lúc này cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam tận dụng sự thay đổi, củng cố thương hiệu mạnh và xây dựng chiến lược Marketing phù hợp. Tất nhiên, mỗi doanh nghiệp sẽ phải suy nghĩ và hành động theo cách riêng của mình với định hướng chung là: Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng/người tiêu dùng, suy nghĩ khác biệt, tăng thêm giá trị cho khách. | Chiến lược Marketing trong kỷ nguyên số Khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Trong bối cảnh mới của kỷ nguyên số rõ ràng không có cơ hội nào tốt hơn lúc này cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam tận dụng sự thay đổi củng cố thương hiệu mạnh và xây dựng chiến lược Marketing phù hợp. Tất nhiên mỗi doanh nghiệp sẽ phải suy nghĩ và hành động theo cách riêng của mình với định hướng chung là Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng người tiêu dùng suy nghĩ khác biệt tăng thêm giá trị cho khách hàng người tiêu dùng và tập hợp một êkíp làm việc tốt nhất để thực hiện chiến lược. Trong xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược Marketing trong kỷ nguyên số dựa trên những đặc thù của kinh doanh ở Việt Nam và châu Á theo chúng tôi có một số điểm cần lưu ý sau đây Khai thác cơ hội một cách sáng tạo . Nỗ lực tận dụng ý thức hệ cộng đồng các Mạng xã hội So với người dân phương Tây người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng dường như vẫn bị chi phối nhiều hơn bởi các ý thức hệ của cộng đồng. Qua các cổng thông tin Internet qua các mạng xã hội có thể xác định những chủ đề nào được nhiều người quan tâm nhất. Những nguồn thông tin dạng này rất hữu ích để đánh giá và nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng để từ đó khai thác các cơ hội kinh doanh mới. . Đa dạng đối tượng Việt Nam là thị trường tổng hòa của nhân tố già và trẻ nhiều công ty hàng đầu Việt Nam khi triển khai và thực hiện chiến dịch Marketing thường tập trung vào giới trẻ mà quên mất rằng trên thực tế thị trường này là tổng hòa của cả hai nhân tố già và trẻ. Việt Nam và nhiều nước châu Á là những nền kinh tế mới nổi nhưng vẫn hàm chứa những yếu tố truyền thống của một nền văn hóa lâu đời nhất trên trái đất. Cả hai yếu tố này tồn tại song hành và tác động qua lại đến hành vi của người tiêu dùng. Doanh nghiệp Việt Nam dù là doanh nghiệp lớn trong nuớc tuy nhiên sơ với thế giới thì cũng rất non trẻ và nhỏ gọn. Trong bối cảnh khủng hỏang kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số ngày nay thì dứơi góc độ linh động đây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.