tailieunhanh - Quyết định số 1056/QĐ-TTg

Quyết định số 1056/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 1056 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ DUNG QUẤT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 39 TTr-BXD ngày 17 tháng 7 năm 2007 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau 1. Phạm vi quy hoạch Phạm vi lập quy hoạch ha thuộc tỉnh Quảng Ngãi bao gồm các xã Bình Chánh Bình Thạnh Bình Đông Bình Thuận Bình Trị Bình Hải và một phần diện tích đất các xã Bình Phước Bình Hòa và Bình Phú của huyện Bình Sơn có ranh giới địa lý được xác định như sau - Phía Đông giáp biển Đông - Phía Tây giáp xã Bình Nguyên huyện Bình Sơn - Phía Nam giáp các xã Bình Long Bình Hiệp Bình Phú huyện Bình Sơn - Phía Bắc giáp sân bay Chu Lai. 2. Tính chất - Là khu kinh tế tổng hợp đa ngành đa lĩnh vực bao gồm công nghiệp thương mại dịch vụ du lịch đô thị và nông lâm ngư nghiệp. Trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp lọc -hóa dầu - hóa chất các ngành công nghiệp có quy mô lớn bao gồm công nghiệp cơ khí đóng và sửa chữa tàu biển luỵên cán thép sản xuất xi măng các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và các ngành công nghiệp khác gắn với việc khai thác hiệu quả cảng nước sâu Dung Quất sân bay Chu Lai và có sự hỗ trợ về dịch vụ hậu cần của các đô thị Vạn Tường đô thị Dốc Sỏi. - Là một trong những trung tâm đô thị - công nghiệp - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. - Là một trong những đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 3. Quy mô dân số và đất đai a Quy mô dân số tổng dân số đến năm 2015 khoảng - người đến năm 2020 khoảng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.