tailieunhanh - Dạy bài tập vật lí theo phương pháp LMAP

Pha 1: Chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với li độ có dạng x = Acos(wt + j). Tìm quãng đường mà vật đi được từ thời điểm t = t1 đến thời điểm t = t2. | Chương 20 Ký sự bắt ma Bước ra khỏi phòng của Hội sinh viên Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hinh thật sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm