tailieunhanh - Làm background theo phong cách Vista II

Làm background theo phong cách Vista II - 02-21-2008, 11:43 PM Tiếp tục về cách làm background cho hình nền máy tính theo phong cách Vista nhé. Tạo một layer mới(Ctrl+N) kick thước khoảng 1152x864. Màu nền trước là: b6d2ba, màu nền sau là: bạn chọn chế độ tô là Lear Gradient như hình dưới đây Tiếp theo tạo một layer mới,Chọn brush nét cứng với size là 3 pixel. Chọn công cụ pen bắt đầu vẽ: Sau đó kick phải chuột vào path và chọn stroke path: Ấn ok bạn sẽ có hình dưới Vẫn trên layer đó các bạn thiết. | Làm background theo phong cách Vista II - 02-21-2008 11 43 PM Tiếp tục về cách làm background cho hình nền máy tính . theo phong cách Vista nhé. Tạo một layer mới Ctrl N kick thước khoảng 1152x864. Màu nền trước là b6d2ba màu nền sau là bạn chọn chế độ tô là Lear Gradient như hình dưới đây Tiếp theo tạo một layer mới Chọn brush nét cứng với size là 3 pixel. Chọn công cụ pen bắt đầu vẽ Sau đó kick phải chuột vào path và chọn stroke path Ản ok bạn sẽ có hình dưới Vẫn trên layer đó các bạn thiết lập blending option như .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.