tailieunhanh - LÝ THUYẾT MẠCH - Chương 4 - Mạch điện 3 pha

Tài liệu tham khảo lý thuyết mạch - Mạch điện ba pha gửi đến các bạn độc giả tham khảo. | Chương 4. Mạch điện 3 pha Biên soạn ThS. Phan Như Quân Chương 4. MẠCH ĐIỆN 3 PHA . KHÁI NIệM chung . Máy phát điện 3 pha và vấn đề truyền tải điện năng đi xa Hình . Sơ đồ nguyên lý nhà máy phát điện và vấn đề truyền tải điện năng đi xa Hình . Sơ đồ minh họa tai nạn điện xảy ra khi chân người chạm đất Hình . Sơ đồ minh họa an toàn điện khi chân người cách điện với đất Trang 34 Chương 4. Mạch điện 3 pha Biên soạn ThS. Phan Như Quân Mạch điện ba pha bao gồm nguồn điện ba pha đường dây truyền tải và các phụ tải ba pha. Để tạo ra nguồn điện ba pha ta dùng máy phát điện đồng bộ ba pha Mỗi một pha trong mạch 3 pha được ký hiệu là A B C hay a b c. Điện áp tương ứng trên mỗi pha lệch nhau một góc 120o được viết dưới dạng điều hòa và dạng số phức như sau ea E0 sin a .t p - ì eb E0sin .t v- - Ea Eữej _ b-24 -j2- 1 43ì Eb Ee 3 7 Eae 3 Ea -2 j 3 y 2 2 7 ec E0sinI ũ .t - E j ọ-4 - j Ec Eữe y 3 Eae 3 Ea J3 j2 1 2 ì 7 Nguồn điện gồm ba sức điện động sin cùng biên độ cùng tần số lệch nhau về pha 2n 3 gọi là nguồn ba pha đối xứng. . CÁCH ĐẤU NỐI DÂY . Nguồn đấu sao Có 2 cách đấu sao 3 dây và 4 dây A ea B ea B eb C eb C ec ec N a nối sao 3 đầu b nối sao 4 đầu Hình Nguồn đấu hình sao UAB UBC UCA điện áp dây và điện áp giữa 2 pha bất kỳ Ud UAN UBN UCN điện áp pha Up là điện áp giữa 1 pha bất kỳ với điểm trung tính hay dây trung tính. Trang 35 Chương 4. Mạch điện 3 pha Biên soạn ThS. Phan Như Quân Theo giản đồ vectơ Nếu chọn ọ 0 cho pha A ta có Uan Upm sin wt Ubn Upm sin t -120o Vậy Uab Uan-Unb Upm sin ot - sin ot - 120o 2Upm cos wt - 60o sin 60o Uab V3 Upm sin t - 30o Chứng tỏ V3 Upm Udm Hay Ud J3 xưn d p . Nguồn đấu tam giác Tính chất đặc biệt của hệ thống 3Ộ đối xứng là tổng của 3 dòng hay áp đối xứng dịch pha nhau một góc 120o tại mỗi thời điểm bất kỳ đều bằng không Hình nguồn đấu tam giác Vì vậy có thể đưa ra khả năng nối đầu cuối của cuộn dây này với đầu vào cuộn dây kia như hình vẽ trên để tạo thành đấu tam giác. Điện áp pha UAB Ubc Uca .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.