tailieunhanh - Chiến lược cho người quản lý nhóm

Chiến lược cho người quản lý nhóm Để tập hợp được mọi người hợp tác và làm việc theo nhóm không phải là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều yếu tố cản trở nhà quản lý khi được phân công nhiệm vụ này. | Chiên lược cho người quản lý nhóm Để tập hợp được mọi người hợp tác và làm việc theo nhóm không phải là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều yêu tố cản trở nhà quản lý khi được phân công nhiệm vụ này. Ngày nay làm việc theo nhóm đã trở thành một xu thế rất phát triển và hiệu quả. Đã có rất nhiều doanh nghiệp thành công với hình thức làm việc này tuy nhiên một số khác thì không. Mặc dù họ đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để đầu tư nhưng vẫn chưa đạt được kết quả tốt nhất. Vì sao Ở đây có nhiều khả năng xảy ra Thứ nhất một vài thành viên không muốn làm việc theo nhóm bởi họ đã quen làm việc độc lập và họ không hiểu giá trị và lợi ích do làm việc theo nhóm mang lại. Thứ hai là việc xây dựng nhóm không được gắn kết với mục tiêu của doanh nghiệp. Do đó mặc dù các thành viên hiểu được phong cách làm việc của nhau và động cơ thúc đẩy những điểm mạnh cá nhân. .nhưng họ vẫn thất bại trong việc liên kết những nỗ lực để đạt được kết quả như mong muốn. Thứ ba là việc xây dựng nhóm không theo một chiến lược cụ thể vì không có ý tưởng nên nhóm không thể đạt được mục tiêu đề ra. Không được tiếp tục đầu tư và phát triển. Tất cả những vấn đề tiềm ẩn trên có thể ảnh hưởng không tốt đến toàn bộ quá trình hoạt động của nhóm. Do đó nếu bạn là người quản lý bạn cần phải biết được nguyên nhân cản trở thành công của nhóm và cách để vượt qua những trở ngại đó. Cản trở thứ nhất Mục tiêu không rõ ràng Trong trường hợp này các thành viên trong nhóm của bạn thực sự không biết họ phải làm những gì và làm như thế nào với phần việc của mình. Họ không hiểu được mục tiêu cụ thể cũng như chưa rõ về phương hướng và chiến lược trong nhiệm vụ mới. Họ tìm đến các thành viên khác những người biết hơn một chút nhưng cũng chỉ nhận được những lời khuyên những câu trả lời chung chung đơn giản. Kết quả là họ không biết công việc này sẽ đi đến đâu và sắp tới phải làm những gì. Gợi ý Với vai trò là người trưởng nhóm bạn phải làm rõ mục tiêu và mong muốn của mình ở mỗi thành viên. Với mỗi người bạn cần có những .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.