tailieunhanh - CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HỒI NHIỆT THẢI LÒ HƠI

Nguyên lý làm việc của lò hơi Lò hơi dùng nhiệt lượng sinh ra của nhiên liệu, biến thành nhiệt năng của hơi nước. Hơi này được cung cấp cho các quá trình công nghiệp như gia nhiệt cho không khí để sấy, rửa thiết bị, cung cấp nhiệt trong các nhà máy dệt, đường, hóa chất, rượu bia, nước giải khát trong trường hợp này hơi sử dụng là hơi bão hòa. Ngoài ra, các nhà máy nhiệt điện dùng tuabin hơi để chạy máy phát điện thì hơi được sử dụng là hơi quá nhiệt. II. Các. | CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HỒI NHIỆT THẢI LÒ HƠI I. Nguyên lý làm việc của lò hơi Lò hơi dùng nhiệt lượng sinh ra của nhiên liệu biến thành nhiệt năng của hơi nước. Hơi này được cung cấp cho các quá trình công nghiệp như gia nhiệt cho không khí để sấy rửa thiết bị cung cấp nhiệt trong các nhà máy dệt đường hóa chất rượu bia nước giải khát. trong trường hợp này hơi sử dụng là hơi bão hòa. Ngoài ra các nhà máy nhiệt điện dùng tuabin hơi để chạy máy phát điện thì hơi được sử dụng là hơi quá nhiệt. II. Các loại nhiệt thải Trong quá trình hoạt động ở lò hơi có các nguồn nhiệt lượng như sau nhiệt lượng của ngọn lửa khi đốt cháy nhiên liệu nhiệt lượng của khói nhiệt lượng của nước và hơi nước và ngoài ra còn có nhiệt lượng do xỉ nóng chảy. Ngọn lửa của nhiên liệu nằm hoàn toàn trong lò hơi hơi nước sẽ được đưa đến các quá trình công nghệ hoặc tuabin như vậy nhìn chung ngọn lửa và hơi nước không mang nhiệt lượng ra môi trường bên ngoài dĩ nhiên là vẫn có một phần tổn thất ra bên ngoài nhưng đó là chỉ là tổn thấy chứ không phải một nguồn nhiệt thải . Do đó ở lò hơi có các nguồn nhiệt thải sau - Khói - Nước tuy nằm trong bao hơi không thải nhiệt ra ngoài nhưng do trong quá trình hoạt động để xả bỏ cáu cặn tích tụ lại người ta vẫn phải xả một lượng nước nhất định ra ngoài - Ở những lò thải xỉ lỏng thì cũng có nhiệt xỉ thải ra ngoài. Các nguồn nhiệt thải này đều có nhiệt độ cao nếu không được tận dụng lại sẽ gây sự lãng phí rất lớn. Sau đây ta sẽ đi vào phân tích nhiệt thải của từng loại. 1- Khói thải Từ nguyên lý làm việc ta thấy nhiệm vụ chủ yếu của lò hơi là sinh hơi có thể là hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt . Như vậy sau khi cháy nhiệt lượng của nhiên liệu được dùng để sinh hơi nhiệt độ khói tại trung tâm buồng lửa có thể đạt 16OO-22000C tùy thuộc vào từng loại lò khói sau khi đi qua vài pass gia nhiệt cho nước để sinh hơi thì nhiệt độ sau khi ra khỏi buồng lửa đạt khoảng 900-13000C. Theo lý thuyết nhiệm vụ của khói đến đây là hết và có thể thải ra ngoài. Tuy nhiên do nhiệt độ của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.