tailieunhanh - Chọn chiến lược Tiếp thi Xanh cho 2011

Chọn chiến lược Tiếp thi Xanh cho 2011 Một trong những xu hướng phát triển mới của các doanh nghiệp thế giới trong năm 2011. Trong khi vẫn còn là khái niệm khá mới đối với doanh nghiệp Việt Nam thì Green Marketing, tạm dịch là Tiếp thị Xanh, lại đang trở thành một xu hướng được ứng dụng vào chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Một số mô hình Green Marketing sau đây, theo nghiên cứu của Hội đồng Giám đốc Marketing Cao cấp - CMO Council, sẽ giúp doanh nghiệp phần nào tìm ra lời. | Chọn chiến lược Tiếp thi Xanh cho 2011 Một trong những xu hướng phát triển mới của các doanh nghiệp thế giới trong năm 2011. Trong khi vẫn còn là khái niệm khá mới đối với doanh nghiệp Việt Nam thì Green Marketing tạm dịch là Tiếp thị Xanh lại đang trở thành một xu hướng được ứng dụng vào chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Một số mô hình Green Marketing sau đây theo nghiên cứu của Hội đồng Giám đốc Marketing Cao cấp - CMO Council sẽ giúp doanh nghiệp phần nào tìm ra lời giải cho chiến lược này. Lưới Tiếp thị Xanh Đây là cơ hội cải tiến phương pháp tạo sự khác biệt giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh có thể được tóm tắt lại như sau Xanh Những hoạt động tập trung vào việc áp dụng cách tiếp cận tiếp thị truyền thống cho các sản phẩm thương hiệu và bản thân công ty xanh hơn so với sản phẩm thay thế và đối thủ cạnh tranh. Các công ty này cùng nhau làm xanh và bổ sung chuỗi cung ứng phân phối. Kết quả chủ yếu biểu hiện qua kết quả kinh doanh. Các mục tiêu bền vững được cập nhật liên tục và do vậy các công ty phải làm như nhau. Chìa khóa là phải cam kết chân thật về những gì đang làm dù đúng hay sai. Ví dụ việc các chuỗi siêu thị Metro Big C đưa ra các tiêu chuẩn khi mua hàng nông sản của nông dân. Xanh hơn Tạo sự nhiệt tình hơn đối với sản phẩm thay vì chỉ phát ngôn hãy mua hàng của chúng tôi . Nó liên quan đến việc cho người tiêu dùng cơ hội đóng góp và tham gia bằng cách chia sẻ trách nhiệm với họ. Kết quả thu được sẽ lớn hơn rất nhiều so với kết quả kinh doanh đơn thuần. Có thể xem việc Ngân hàng HSBC hay Công ty Honda tổ chức cho người tiêu dùng cùng các nhân viên tham gia trồng cây hoặc làm từ thiện nhằm nhấn mạnh vai trò của người tiêu dùng mời họ cùng chia sẻ trách nhiệm với doanh nghiệp là ví dụ minh họa. Xanh nhất Tập trung vào những thay đổi văn hóa để tạo sự thay đổi đáng kể về cách thức kinh doanh và sản phẩm. Trọng tâm là tạo ra sự khác biệt mang tính cải tiến và đột phá đồng thời cung cấp giải pháp tốt hơn tạo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.