tailieunhanh - Giáo trình Thương Mại Điện Tử - Đại học Mở TP. HCM

Vấn đề/Cơ hội: – Được thành lập năm 1985 bởi Michael Dell – Là công ty máy tính đầu tiên nhận đặt hàng qua thư – Build-to-order là nền tảng mô hình kinh doanh của Dell – Năm 1993 đứng trong top 5 công ty máy tính hàng đầu thế giới – Năm 1994 thua lỗ trên 100 triệu USD bởi hệ thống đặt hàng qua fax và thư chậm chạp. | Chương 1 Tổng quan về TMĐT ThS. Trần Trí Dũng Nội dung Case 1 DELL - Ứng dụng TMĐT để thành công 1. Khái niệm chung về TMĐT 2. Quá trình hình thành và phát triển TMĐT 3. Đặc điểm và phân lọai TMĐT 4. Lợi ích của TMĐT 5. Các yếu tố cản trở sự phát triển của TMĐT 6. Tác động của TMĐT 7. Cấu trúc của TMĐT 2 Case 1 DELL - Ứng dụng TMĐT để thành công Vấn đề Cơ hội - Được thành lập năm 1985 bởi Michael Dell - Là công ty máy tính đầu tiên nhận đặt hàng qua thư - Build-to-order là nền tảng mô hình kinh doanh của Dell - Năm 1993 đứng trong top 5 công ty máy tính hàng đầu thế giới - Năm 1994 thua lỗ trên 100 triệu USD bởi hệ thống đặt hàng qua fax và thư chậm chạp.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.