tailieunhanh - Tút Bật Bí (thiên Thần Bé Nhỏ)

can mau va lam min da dung ctrl+l ctrl+m ctrl+b hinh toi can cac ban chu y truoc khi lam min hay tang net cho hinh nhe vao nhu hinh Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là 10 dung lượng 442KB. | Tút Bật Bí thiên Thần Bé Nhỏ - 03-11-2008 01 35 PM ảnh goc Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là 1 dung lượng 833KB. 1 can mau va lam min da dung ctrl l ctrl m ctrl b hinh toi can cac ban chu y truoc khi lam min hay tang net cho hinh nhe vao nhu hinh Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là 1 dung lượng 442KB. toi can Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là 1 dung lượng .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.