tailieunhanh - Giáo trình Quản lý môi trường

Giáo trình Quản lý môi trường. CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Khái niệm cơ bản về khoa học, công nghệ môi trường Khoa học môi trường Khoa học môi trường (Environmental Science) nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con người trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói một cách khác khoa học môi trường nghiên cứu môi trường sống trong các mối quan hệ kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo tồn tái tạo và làm phong. | Giáo trình Quản lý môi trường CHƯƠNG 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT tRiển bền Vững Khái niệm cơ bản về khoa học công nghệ môi trường Khoa học môi trường Khoa học môi trường Environmental Science nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con người trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói một cách khác khoa học môi trường nghiên cứu môi trường sống trong các mối quan hệ kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng bảo tồn tái tạo và làm phong phú hơn chất lượng của môi trường sống. Khoa học môi trường là một ngành khoa học rất rộng lớn phức tạp và có tính liên ngành cao được dựa trên cơ sở của nhiều ngành khoa học tự nhiên xã hội và công nghệ như sinh thái học sinh học thổ nhưỡng học đại dương học . Công nghệ môi trường Công nghệ môi trường Environmental Technology là tổng hợp các biện pháp vật lý hoá học sinh học nhằm ngăn ngừa và xử lý các chất độc hại phát sinh từ quá trình sản xuất và hoạt động của con người. Công nghệ môi trường bao gồm các tri thức dưới dạng nguyên lý quy trình và các thiết bị kỹ thuật thực hiện nguyên lý và quy trình đó. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội con người tác động vào tài nguyên biến chúng thành các sản phẩm cần thiết sử dụng trong hoạt động sống. Việc này không tránh khỏi phải thải bỏ các chất độc hại vào môi trường làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm. Ở các nước phát triển vốn đầu tư cho công nghệ xử lý chất thải chiếm từ 10 - 40 tổng vốn đầu tư sản xuất. Việc đầu tư các công nghệ này tuy cao nhưng vẫn nhỏ hơn kinh phí cần thiết khi cần phục hồi môi trường đã bị ô nhiễm. Chất lượng môi trường Định nghĩa Chất lượng môi trường được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau Charles 1976 - Điều kiện ăn ở đi lại văn hóa xã hội của con người. - Đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống như điện nước lao động nghỉ ngơi không khí trong lành nước sạch có nhiều cây cối tự nhiên yên tĩnh . - Nhiều ý kiến khẳng định rằng ô nhiễm không khí nước tiếng ồn gia tăng dân số thiếu hụt lương thực . đều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.