tailieunhanh - Làm hình Avatar

Blend: -File New Chọn size ava gì tuỳ bạn,ở đây tt chọn size 120x120 -Chọn hình(tt chọn hình này Image Image size để dc kết quả size mà bạn mún(120x179),sau đó drag qua file avatar 120x120,bạn sẽ có: | Blend -File New Chọn size ava gì tuỳ bạn ở đây tt chọn size 120x120 -Chọn hình tt chọn hình này Image Image size để dc kết quả size mà bạn mún 120x179 sau đó drag qua file avatar 120x120 bạn sẽ có -Ctrl J để dub layer đó lên sau đó vào Filter Gausssian Blur 2px ok - Hạ mức change opacity của layer blur đó thành 50 merge 2 layer lại thành 1 Ctrl-G bạn sẽ có -Sau đó change size của hình URL http img3 2505 nay URL và drag vào avatar Ctrl Shift U Chỉnh blend mod thành screen xóa vài chỗ trên dc Boder -Chọn Pen tool Trên thanh option change thành thế này nè -Tạo 1 layer mới sau đó chọn màu trắng và click vào ava như dzị -Rùi nhìn vào cái chỗ Pen tool á click chuột phải chọn -Sau đó click vào cái hình chữ nhật nhỏ bên phải của cái pen tool lúc nãy vẽ á kéo ra như dzị nè -Rồi bạn click chụt phải vào layer mà bạn vẽ á chọn Rasterize layer bạn sẽ ko thấy đường path nữa -Ctrl J để dub layer mà bạn vẽ lên rồi chọn Edit Transform Rotate 90 CW move cho nó vừa với cái khung merge lại bạn sẽ có -Ctrl J layer đó Edit Transform Rotate 180 move nó 1 chút merge lại bạn sẽ có -Xong lấy 1 vài brush decor của anh 7 á Chuột phải Save target as . Link cho vào 4 góc sẽ dc

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.