tailieunhanh - Làm hình Avatar

Blend: -File New Chọn size ava gì tuỳ bạn,ở đây tt chọn size 120x120 -Chọn hình(tt chọn hình này Image Image size để dc kết quả size mà bạn mún(120x179),sau đó drag qua file avatar 120x120,bạn sẽ có: | Blend -File New Chọn size ava gì tuỳ bạn ở đây tt chọn size 120x120 -Chọn hình tt chọn hình này Image Image size để dc kết quả size mà bạn mún 120x179 sau đó drag qua file avatar 120x120 bạn sẽ có -Ctrl J để dub layer đó lên sau đó vào Filter Gausssian Blur 2px ok - Hạ mức change opacity của layer blur đó thành 50 merge 2 layer lại thành 1 Ctrl-G bạn sẽ có -Sau đó change size của hình URL http img3 2505 nay URL và drag vào avatar Ctrl Shift U Chỉnh blend mod thành screen xóa vài chỗ trên dc Boder -Chọn Pen tool Trên thanh option change thành thế này nè -Tạo 1 layer mới sau đó chọn màu trắng và click vào ava như dzị -Rùi nhìn vào cái chỗ Pen tool á click chuột phải chọn -Sau đó click vào cái hình chữ nhật nhỏ bên phải của cái pen tool lúc nãy vẽ á kéo ra như dzị nè -Rồi bạn click chụt phải vào layer mà bạn vẽ á chọn Rasterize layer bạn sẽ ko thấy đường path nữa -Ctrl J để dub layer mà bạn vẽ lên rồi chọn Edit Transform Rotate 90 CW move cho nó vừa với cái khung merge lại bạn sẽ có -Ctrl J layer đó Edit Transform Rotate 180 move nó 1 chút merge lại bạn sẽ có -Xong lấy 1 vài brush decor của anh 7 á Chuột phải Save target as . Link cho vào 4 góc sẽ dc