tailieunhanh - Giáo trình hình học và 400 bài tập P1

Giáo trình hình học và 400 bài tập P1 Các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, sử dụng đáp án để tìm hiểu phương pháp trình bày bài, tự đánh giá mức độ ghi nhớ và khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn tập đầy đủ hơn. Tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn. | rnH Jean-Marie Monier Giáo trình Toán Tập 7 Jean-Marie Monier Giáo trình Toán Tập 7 HÌNH HỌC Giáo trình và 400 bài tập có lời giải Tái bản lần thứ hai Người địch Nguyễn Chi Hiệu đính Đoàn Quỳnh NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC Lời nói đầu Bộ giáo trình Toán mới này với nhiều bài tập có lời giải dược biên soạn dành cho sinh viên giai đoạn I các trường đại học công nghệ quốc gia năm thứ 1 và thứ 2 mọi chuyên ngành cho sinh viên giai đoạn I đại học khoa học và cho các thí sinh dự thi tuyển giáo sư trung học phổ thông. Bố cục của bộ giáo trình như sau Tậpl Giai tích 1 Ị Tập2 Giải tích 2J Giải tích nãm thứ 1 Tâp 3 Giả i tích 31 Tập4 Giải lích 4 Giải tích năm thứ 2 Tập 5 Đại sô 1 Đại số năm thứ 1 Tập 6 Đại số 2 Đại só nãm thứ 2 Tập 7 Hình học Hình học năm thứ 1 vù thứ 2 Để kiểm chứng mức độ lĩnh hội kiến thức trong mỗi chương độc giả sẽ thấy nhiều bài tập có lời giải in ở cuối sách. Trừ một vài trường hợp đạc biệt các bài tập này đều khác với những bài đã có trong bộ bài tạp có lời giải gồm tám tâp mới xuất bản. Nhiều vấn đề ở ranh giới của chương trình được đề cập ở cuối chương dưới dạng các bổ sung có giải. Tác giả rất mong nhận được những lời phê bình và gợi ý của độc giả. Xin vui lòng gửi các ý kiến đến Nhà xuất bản Dưnod 5 phố Laromiguière 75005 Paris. Jean-Marie .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.