tailieunhanh - Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND về phương án sử dụng 44,529 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình mục tiêu và dự án trong năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành | HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN Số 81 2007 NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Tân ngày 03 tháng 08 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG 44 529 TỶ ĐỒNG TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2006 ĐỂ BỐ TRÍ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ DỰ ÁN TRONG NĂM 2007 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Điều 63 của Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 62 TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận qua kết luận của Chủ tọa đoàn QUYẾT NGHỊ Điều 1. Nhất trí thông qua phương án sử dụng 44 529 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình mục tiêu và dự án trong năm 2007 như sau 1. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 20 156 tỷ đồng. - Các công trình do Ban Quản lý Dự án làm chủ đầu tư 02 công trình đã được tiến hành và đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư 01 công trình đang quyết toán là 14 689 tỷ đồng gồm Công trình san lấp khu tái định cư phường Bình Trị Đông 3 7 tỷ đồng. Dự án bốc mộ Trường THCS Bình Hưng Hòa A là 10 tỷ đồng. Dự án xây dựng Chợ Bình Trị Đông 0 989 tỷ đồng. - Đầu tư bổ sung các công trình xây dựng cơ bản trong năm 2007 là 5 417 tỷ đồng. - Chi chuẩn bị đầu tư 03 công trình phòng chống lụt bão theo Công văn số 4474 UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố với số tiền 50 triệu đồng gồm Nâng cấp đê bao Lê Tấn Bê và 03 cửa xả qua đê bao Lê Tấn Bê phường An Lạc 30 triệu đồng. Nạo vét Sông Đập khu phố 4 phường Tân Tạo A 10 triệu đồng. Nạo vét 05 tuyến kênh tiêu phường Tân Tạo A 10 triệu đồng. 2. Chi thường xuyên 24 373 tỷ đồng. - Lĩnh vực kiến thiết thị chính 16 4 tỷ đồng. Chỉnh trang công trình 361 tuyến hẻm năm 2007 là 15 tỷ đồng. Kinh phí trả nợ tiền điện dân lập cho Công ty Điện lực Bình Phú năm 2005 là 1 4 tỷ. - Lĩnh vực văn hóa - xã hội 1 tỷ đồng. Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực theo Công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.