tailieunhanh - NGƯỢC VỀ THỜI MINH QUYỂN 1 Phần 7

NGƯỢC VỀ THỜI MINH QUYỂN 1: Khói lửa suốt ba tháng Tác giả: Nguyệt Quan Phần 7: Người đẹp trên lưng ngựa Cổ ngữ có câu: "Muốn tới kinh thành phải qua ải Cư Dung, muốn đến ải Cư Dung tất phải đi qua trạm Kê Minh." Trạm Kê Minh cùng với Thổ Mộc bảo cách đó sáu mươi dặm tạo thành thế ỷ dốc, lại kết hợp với Du Lâm hình thành nên ba cửa ải lớn bảo vệ kinh thành. Dương Lăng và Hàn Ấu Nương đã chuyển nhà ra khỏi vùng núi hẻo lánh. Đầu tiên hai vợ. | NGƯỢC VỀ THỜI MINH QUYỂN 1 Khói lửa suốt ba tháng Tác giả Nguyệt Quan Phần 7 Người đẹp trên lưng ngựa Cổ ngữ có câu Muốn tới kinh thành phải qua ải Cư Dung muốn đến ải Cư Dung tất phải đi qua trạm Kê Minh. Trạm Kê Minh cùng với Thổ Mộc bảo cách đó sáu mươi dặm tạo thành thế ỷ dốc lại kết hợp với Du Lâm hình thành nên ba cửa ải lớn bảo vệ kinh thành. Dương Lăng và Hàn Ảu Nương đã chuyển nhà ra khỏi vùng núi hẻo lánh. Đầu tiên hai vợ chồng tới thăm vị nhạc phụ đại nhân mà Dương Lăng chưa từng biết mặt nhưng lại đúng lúc Hàn lão đại dẫn con trai đi săn trên núi chưa về. Hiện giờ tuyết to gió lớn phụ thân lại vào sâu trong rừng nên Hàn Ảu Nương đoán ít ra cũng phải mươi ngày nửa tháng nữa người mới quay về. Thế là nàng bèn nhắn lại tin mình đã dọn nhà vào trong thành với hàng xóm xung quanh sau đó cùng Dương Lăng đi Kê Minh. Dương Lăng chỉ nhớ có nghe qua về cái tên Thổ Mộc bảo. Theo trí nhớ của y từng có một vị hoàng đế triều Minh dẫn theo năm mươi vạn đại quân đã bị thủ lĩnh bộ tộc Ngõa Lạt CT chỉ các bộ tộc ở Tây Mông Cổ bao gồm phía bắc Tân Cương Trung Quốc và phía tây nước Mông Cổ ngày nay đánh cho đại bại ở nơi này và ông ta đã trở thành một trong số ít các hoàng đế không may bị bắt sống. Nhờ đọc Bình Tung Hiệp Ảnh của Lương Vũ Sinh nên y mới biết được chuyện này. Trong ấn tượng của y e là chỉ có mấy nơi như Tuyên Đức Đại Đồng mới đáng được gọi là thành. Tuy nhiên khởi hành rồi y mới biết giao thông thời này rất bất tiện còn Kê Minh mặc dù là một tòa thành nhỏ nhưng những hàng quán như hiệu buôn tiệm cầm đồ hàng dầu quán trà quán ăn loại gì cũng có. Nơi này là cửa ngõ qua lại giữa kinh thành và vùng Tây Bắc thương nghiệp phát triển giao thông tiện lợi vì thế cũng có thể xem là rất phồn hoa. Dương Lăng và Hàn Ảu Nương thuê một căn phòng nho nhỏ ở xưởng dầu của nhà họ Tương. Nhà cửa đất đai đều không còn nữa trên người lại chỉ có khoảng mười lạng bạc Hàn Ảu Nương sao có thể ngồi không một chỗ Nàng bèn tới một tiệm may ở đầu phố xin một chân may vá. Dương Lăng cũng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.