tailieunhanh - LÝ THUYẾT MẠCH - Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch điện

. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ NÚT : Khi bắt đầu giải mạch ta sẽ chọn 1 nút trong mạch và gọi là nút gốc có điện thế bằng không (có thể chọn tuỳ ý, như thường chọn nút có nhiều nhánh nối tới nhất làm nút gốc). | Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch Biên soạn ThS. Phan Như Quân Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN . PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ NÚT Khi bắt đầu giải mạch ta sẽ chọn 1 nút trong mạch và gọi là nút gốc có điện thế bằng không có thể chọn tuỳ ý như thường chọn nút có nhiều nhánh nối tới nhất làm nút gốc . Nội dung phương pháp - Chọn các nút điện thế các nút - Viết phương trình thế nút điện thế tại một nút nhân với tổng các nghịch đảo R nối tới nút trừ cho điện thế nút kia nối giữa hai nút nhân tổng các nghịch đảo R giữa hai nút nguồn dòng đi vào mang dấu dương đi ra mang dấu âm - Giải hệ phương trình tìm điện thế nút - Tìm dòng các nhánh theo định luật ohm Ví dụ 1 - Chọn một nút trong mạch làm nút gốc thường nút có nhiều nhánh tới - Nút gốc Uo 0 - Điện thế nút a Ua - Điện thế nút b Ub - Điện thế của một nút là điện áp của nút đó so với nút gốc Uao Ua - Uo Ua Ubo Ub - Uo Ub Uab Ua - Ub Uab là điện áp giữa hai nút a và b Khi mạch có d nút thì ta có d-1 phương trình thế nút K1a J1 I1 I3 T _ Ua Ua Ua Ua - Ub J1 H _ H--- R1 R3 R1 R3 Phương trình thế nút tại a Ua 4- 7- - U J1 1 a 1 R1 R3 R3 K1b . Ub j 2 13 12 mà ọ _ 2 3 2 2 R2 Trang 22 Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch Biên soạn ThS. Phan Như Quân U -Uh r Uh - U a b __ I b a R3 R3 -J 2 _ Ub 4- _1 r2 R3 Ua R3 2 Giải 1 và 2 tìm được Ua Ub I1 I2 I3 Ví dụ 2 Giải mạch sau dùng phương pháp thế nút Ua 4 4 - Ub ỹ _ 5 6 U 1 1 - Ua 1 _-3 - 5 4 2 4 U1 _ Ua - Ub U 2 _ Ub Ub _ Ua Giải hệ tìm được U U a b Ví dụ 3 Giải mạch sau dùng phương pháp thế nút Trang 23 Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch Biên soạn ThS. Phan Như Quân n f 0 1 1 1 0 1 0 U Ua 4 _ . 4 - Ub - 2Z00 I1 - 2 - J 5 9 12j 2 2 5 I 0 1 1 0 1 Ub 4 4- -UJ- - 2Z-300 L 2 4 - 2 j 2 U1 Ua - u. Ub - 2 1 2 4 2 3 ub - u - u 4 b 2 2 2 Ua - ub Thay vào 1 -9 Ub - Ub - 2 16 b 2 Trang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.