tailieunhanh - ÁM SƯ THẦN THOẠI QUYỂN 2 CHƯƠNG 18

ÁM SƯ THẦN THOẠI Tác giả : Ẩn Nặc Trần Hiêu QUYỂN 2 : KHÔNG GIAN CHI THÀNH CHƯƠNG 18 : TRƯỞNG LÃO TRANH BIỆN Người dịch: Cô Long Nguồn: Kiếm Giới Lặc Nhĩ và Lặc Cầm nhìn thấy biểu tình chăm chú của Tử Long, liền rời khỏi phòng, chỉ còn một mình Tử Long ở lại. Tử Long nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút, hít sâu một hơi, dựa theo trong sách nói, dùng một loại dịch thể màu tím ở trên mặt đất vẽ một đồ án, sau khi vẽ xong Tử Long phải không ngừng. | ÁM SƯ THẦN THOẠI Tác giả Ân Nặc Trần Hiêu QUYỂN 2 KHÔNG GIAN CHI THÀNH CHƯƠNG 18 TRƯỞNG LÃO TRANH BIỆN Người dịch Cô Long Nguồn Kiếm Giới Lặc Nhĩ và Lặc Cầm nhìn thấy biểu tình chăm chú của Tử Long liền rời khỏi phòng chỉ còn một mình Tử Long ở lại. Tử Long nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút hít sâu một hơi dựa theo trong sách nói dùng một loại dịch thể màu tím ở trên mặt đất vẽ một đồ án sau khi vẽ xong Tử Long phải không ngừng rót vào tinh thần lực để duy trì sự vận chuyển của trận pháp trận pháp sẽ hành văn liền mạch lưu loát nếu như trên đường gián đoạn thì sẽ kiếm củi ba năm mà thiêu trong một giờ. Tử Long đã năm lần thành công vẽ ra một trận pháp hoàn hảo sau đó hắn lại tìm năm viên linh tố thạch dựa theo quy tắc nhất định bày ra cuối cùng dùng tinh thần lực khởi động trận pháp hắn bố trí trận pháp chỉ là một trận pháp đơn giản hấp dẫn không gian tinh hoa nguyên tố không có địa phương gì đặc biệt bởi vì Tử Long cũng không phải muốn chế tạo truyền tống trận trận này với khả năng hiện tại của hắn thì không thể hoàn thành hắn loáng thoáng nghĩ nguyên tố vô danh trong cơ thể rất có khả năng chính là không gian nguyên tố hắn chỉ muốn xác minh cho rõ một chút. Tử Long rót tinh thần lực vào trong trận pháp tìm kiếm chậm rãi khởi động trận pháp dần dần trận hình bắt đầu sáng lên một tia nguyên tố như có như không dũng hướng vào trận điều này Tử Long xác định tinh hoa nguyên tố vô danh trong cơ thể hắn chính là không gian tinh hoa nguyên tố nhưng làm cho hắn không giải thích được chính là vì sao không gian tinh hoa nguyên tố lại dung hợp với thân thể hắn mà lúc dung hợp hắn rốt cuộc sẽ phát sinh ra tình huống gì. Tử Long nhìn thấy trận pháp chậm rãi lờ mờ xuống trận pháp này hấp dẫn không gian tinh hoa nguyên tố còn chưa bằng một phần nhỏ của cơ thể hắn hấp thu có thể nghĩ ra nếu như kiến tạo một truyền tống trận phải cần lực lượng cường đại cỡ nào cũng không biết Ngự Thú tộc có nhiều truyền tống trận như vậy thì làm sao mà kiến tạo. Nếu hiện tại đã xác định tinh hoa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.