tailieunhanh - [Cây Cảnh] Trồng Và Ghép Sứ Thái - Huỳnh Văn Thới phần 5

Quyển sách này tác giả không đặt nó ngang hàng với một công trình nghiên cứu chuyên đề, đầy đủ về cây sứ Thái, mà chỉ mong muốn cung cấp một lượng thông tin cần thiết, vốn có từ kinh nghiệm thực tế của một nghệ nhân đã tích lũy được qua nhiều năm, với mục đích cung cấp kỹ thuật trồng và tháp ghép cây sứ Thái, cũng như trao đổi kinh nghiệm với các bạn bè, nghệ nhân lão thành và những ai yêu thích cây sứ Thái | lơn mơi cân đói. cây đẹp phải trồng chậu dẹp càng tăng thêm giá trị a Giỏ tre Giỏ tre là loại rẻ liền nhát nhà vườn thường giâm trồng vào giỏ trẻ để bán rẻ lien hơn. Người mua VC muôn sang qua trồng vào chậu nào tùy ý. b Dót Dơt là loại chậu bằng đât nung bình thường nhất và rê liền hơn các loại chậu dơi cũng có nhiều cơ sô 1 sô 2. sô 3 và dơi đại là lo nhâl. Lúc mơi trồng cây còn nhỏ trồng ơ dót nhỏ íl tháng sau cây sứ lớn lên có củ khá lo sang dơl lơn hơn và sửa bộ rỗ cứ như vậy cứ Ihay ehậu sửa rõ cứ như vậy cứ ihay chậu stìa rễ cắt tỉa một vài năm cây sứ mơi đẹp mơi có giá trị. c Chậu lơn hơn ntìa gọi là chậu mĩ hoàng cũng bằng đât nung cơ hoa văn đắt tiền hơn. d Chậu bằng đâì nung đủ cơ cũng có hoa văn đẹp hơn đắt tiền hơn nữa. đ Khay trồng thì trẹt hơn chậu để trồng những cây sứ cơ bộ re xòe ra chơ không ăn sâu xu ông khay cũng có nhiều cơ lơn nhỏ. 57 c Chậu men là chậu có men đủ màu sắc và đií cơ từ số I số 2 số 3 sô 4 và chậu đại chậu thượng. Chậu này rút đẹp làm công phu hơn nhiêu nên râì đác tiền tùy theo loại tùy theo cơ . g Ngoài ra còn nhiều loại chậu điíc hằng cimcnt đủ cơ đủ màu sắc có nhiều hoa văn nhiều chữ. cũng 1 al đẹp nên khá đất lien. h Nhiêu ngươi còn cầu kỳ trồng trcn đìa trên bồn tùy theo ý thích. Tóm lại có chậu nào trồng chậu đó cũng được ngươi mua bán thương trống vào chậu vừa re tiền vừa đẹp cho vừa để bán. Cũng có ngươi lựa cây to đẹp trồng vào chậu kiểu có men màu sắc đẹp tùy theo ý khách hàng thì giá cả lại càng đắt. Nghệ nhân luôn luôn chăm sóc cây sứ vơi sửa cả bộ rễ thật đẹp và sang qua chậu xưa quí để lăng thêm giá trị của tác phẩm. 3. Dụng cụ trổng Người trồng sứ phải có một sô dụng cụ cần thiết để trồng cắt cây sứ như - Máy bơm bình bơm để tưới tùy theo khả năng của từng người mà mua sấm. 58 - Bình phun thuốc sái trùng và một sô thuốc thông dụng. - Kéo cắt thường lơn nhỏ. - Kềm cát sócatcur - Đao lơn nhỏ thật móng - Cồn AIcool bông gòn - Dây nylon dây hãng cao su non - Bao nylon nhỏ nhãn hiệu tên. Nêu trống vối qui mô lơn .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.