tailieunhanh - ỨNG DỤNG CỦA AUTOMATA HỮU HẠN TRONG VIỆC PHÂN TÍCH TỪ VỰNG MỞ RỘNG

Cách dùng otomat hữu hạn để mô tả một loạt các từ vựng là một kỹ thuật đã được khẳng định. Có thể ứng dụng mang tính truyền thống. Nó được tìm thấy trong cấu trúc lệnh nơi mà ôtômat có thể được sử dụng để làm mẫu và thực hiện những phân tích từ vựng học mang tính hiệu quả. Ứng dụng của ôtmat hữu hạn để giải quyết một vài vấn đề đặc biệt trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên là khá phổ biến | BÀI TẬP LỚN: LÝ THUYẾT NGÔN NGỮ ỨNG DỤNG CỦA VĂN PHẠM VÀ AUTOMATA THÀNH VIÊN NHÓM 4 CÙNG THỰC HIỆN: NGUYỄN NGỌC TÂM NGUYỄN THỊ SEN NGUYỄN THỊ SÁNG NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM CÙNG SỰ HƯỚNG DẪN CỦA TRẦN XUÂN SANG GIÁO VIÊN CHUYÊN MÔN PHẦN I: ỨNG DỤNG CỦA AUTOMATA HỮU HẠN TRONG VIỆC PHÂN TÍCH TỪ VỰNG MỞ RỘNG Applications of finite Automata Representing large Vocabularies GIỚI THIỆU Cách dùng otomat hữu hạn để mô tả một loạt các từ vựng là một kỹ thuật đã được khẳng định. Có thể ứng dụng mang tính truyền thống. Nó được tìm thấy trong cấu trúc lệnh nơi mà ôtômat có thể được sử dụng để làm mẫu và thực hiện những phân tích từ vựng học mang tính hiệu quả. Ứng dụng của ôtmat hữu hạn để giải quyết một vài vấn đề đặc biệt trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên là khá phổ biến. Tuy nhiên, ý tưởng gói gọn các “từ vựng mở rộng” vào otomat đơn định và nhiều ứng dụng của nó dường như còn mang tính mới mẻ. Cơ sở để thúc đẩy cho nghiên cứu này là một chương trình kiểm tra lỗi chính tả áp dụng cho hầu hết các ngôn ngữ. Cho ví dụ , chương trình kiểm tra chính tả mà chúng ta đề cập có thể xử lý khoảng từ mỗi giây, với automat hơn từ đặt vừa khít vào 124 kbytes bộ nhớ. Trong chủ đề này chúng ta sẽ bàn đến chi tiết những vấn đề sau: 1. Thực hiện kiểm tra chính tả dựa trên ôtmat 2. Mô tả thuật toán và cấu trúc dữ liệu được sử sụng 3. Một vài sự thống kê và đo lường 4. Một vài ứng dụng 1. Thực hiện kiểm tra chính tả dựa trên ôtmat Một trong những chương trình kiểm tra chính tả được sử dụng rộng rãi nhất là chương trình UNIX Spell. Chương trình này thực hiện kiểm tra bằng cách loạI bỏ từ được cho khỏi tiền tố của nó, cho ví dụ: Re- work –ed work và over – tak- ing take. Bằng cách sử dụng việc loại bỏ tiền tố, từ điển ban đầu khoảng từ vựng đã giảm xuống còn từ . Tuy nhiên, việc loại bỏ phụ tố( bao gồm tiền tố và hậu tố) có thể dẫn đến việc chấp nhận những từ không tồn tại. Thêm nữa, chương trình kiểm tra sẽ chấp nhận những từ không có nghĩa trong khi . | BÀI TẬP LỚN: LÝ THUYẾT NGÔN NGỮ ỨNG DỤNG CỦA VĂN PHẠM VÀ AUTOMATA THÀNH VIÊN NHÓM 4 CÙNG THỰC HIỆN: NGUYỄN NGỌC TÂM NGUYỄN THỊ SEN NGUYỄN THỊ SÁNG NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM CÙNG SỰ HƯỚNG DẪN CỦA TRẦN XUÂN SANG GIÁO VIÊN CHUYÊN MÔN PHẦN I: ỨNG DỤNG CỦA AUTOMATA HỮU HẠN TRONG VIỆC PHÂN TÍCH TỪ VỰNG MỞ RỘNG Applications of finite Automata Representing large Vocabularies GIỚI THIỆU Cách dùng otomat hữu hạn để mô tả một loạt các từ vựng là một kỹ thuật đã được khẳng định. Có thể ứng dụng mang tính truyền thống. Nó được tìm thấy trong cấu trúc lệnh nơi mà ôtômat có thể được sử dụng để làm mẫu và thực hiện những phân tích từ vựng học mang tính hiệu quả. Ứng dụng của ôtmat hữu hạn để giải quyết một vài vấn đề đặc biệt trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên là khá phổ biến. Tuy nhiên, ý tưởng gói gọn các “từ vựng mở rộng” vào otomat đơn định và nhiều ứng dụng của nó dường như còn mang tính mới mẻ. Cơ sở để thúc đẩy cho nghiên cứu này là một chương trình kiểm tra lỗi chính tả áp dụng cho hầu hết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.