tailieunhanh - ÁM SƯ THẦN THOẠI QUYỂN 2 CHƯƠNG 17

ÁM SƯ THẦN THOẠI Tác giả : Ẩn Nặc Trần Hiêu QUYỂN 2 : KHÔNG GIAN CHI THÀNH CHƯƠNG 17 : HẢO BẰNG HỮU CỦA LẶC NHĨ Người dịch: Cô Long Nguồn: Kiếm Giới “ Trận pháp quả nhiên có chỗ kỳ lạ, không ngờ lại mượn lực của thiên địa, đoạt công sức tự nhiên.” Tử Long thu hồi tinh thần lực, nhẹ nhàng cảm thán, đã biết sự ảo diệu của trận pháp làm cho hắn được lợi ích không nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều địa phương không rõ, hắn đều nhớ hết, chờ cơ hội đi. | ÁM SƯ THẦN THOẠI Tác giả Ản Nặc Trần Hiêu QUYỂN 2 KHÔNG GIAN CHI THÀNH CHƯƠNG 17 HẢO BẰNG HỮU CỦA LẶC NHĨ Người dịch Cô Long Nguồn Kiếm Giới Trận pháp quả nhiên có chỗ kỳ lạ không ngờ lại mượn lực của thiên địa đoạt công sức tự nhiên. Tử Long thu hồi tinh thần lực nhẹ nhàng cảm thán đã biết sự ảo diệu của trận pháp làm cho hắn được lợi ích không nhỏ nhưng cũng có rất nhiều địa phương không rõ hắn đều nhớ hết chờ cơ hội đi hỏi Lặc Nhĩ. Làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là không gian trận pháp truyền tống trận là không gian trận pháp cao giai nhất muốn bố trí một trận pháp cần đại lượng linh tố thạch và một ít trận đồ phức tạp đưa tới thiên địa linh khí hình thành lực lượng sở hữu của trận. Mộc thủy hỏa thổ phong những tinh hoa nguyên tố này hắn rất quen thuộc chỉ là không gian tinh hoa nguyên tố thì chưa từng tiếp xúc qua còn có ám dạ tinh hoa nguyên tố của Hoa Nạp Đức Tử Long rất muốn thí nghiệm một chút nhưng nơi này không có khả năng dùng linh tố thạch hắn còn phải tìm Lặc Nhĩ để hỏi. Nghĩ vậy Tử Long đứng dậy bỏ quái thư không chữ vào trong lòng tiến ra khỏi phòng tối đi tới trước cửa kim chúc ngoài hành lang hiện tại hắn đối với trận pháp cũng đã có lý giải cũng biết được cách dùng nhưng hắn lại không biết Lặc Nhĩ đang ở đâu có thể đang ở chung với phụ thân nàng. V1 vậy Tử Long chọn tầng chín mươi tám liền trực tiếp đi qua cửa kim chúc. Quả nhiên hắn đi tới địa phương chưa gặp qua bao giờ nhưng vẫn là hành lang thật dài hơn nữa không có một bóng người hắn quyết định trước tiên tìm một người hỏi một chút đi tới trước một cánh cửa hắn nhẹ nhàng gõ nhưng không ai đáp lại lại gõ cửa không khóa Tử Long cũng không biết nơi này có gặp người hay không nên hắn đẩy cửa đi vào phòng thật lớn đại khái phải là một phần tư của đại điện nhưng các loại đồ dùng sinh hoạt bên trong những vật tiêu khiển đều có đầy đủ cũng không hề có vẻ trống trải. Xin hỏi có người không Tử Long ở tại cửa nhẹ giọng kêu vài tiếng vẫn không ai trả lời hắn liền đi vào chỉ nghe tiếng cửa phòng mở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.