tailieunhanh - Ứng dụng Đạo Đức Kinh trong soạn thảo hợp đồng

Ứng dụng Đạo Đức Kinh trong soạn thảo hợp đồng Sẽ không có một hợp đồng hoàn hảo cho mọi giao dịch vì mỗi hợp đồng là một sản phẩm độc nhất cho một giao dịch duy nhất. Vậy đâu là cơ sở xác định hợp đồng nào là phù hợp cho một giao dịch? Trải qua mấy ngàn năm, giá trị về nhiều mặt của Đạo Đức Kinh đã được khẳng định, nhưng Đạo Đức Kinh và việc soạn thảo hợp đồng có liên quan gì với nhau? Câu trả lời là "có". . | Ứng dụng Đạo Đức Kinh trong soạn thảo hợp đồng Sẽ không có một hợp đồng hoàn hảo cho mọi giao dịch vì mỗi hợp đồng là một sản phẩm độc nhất cho một giao dịch duy nhất. Vậy đâu là cơ sở xác định hợp đồng nào là phù hợp cho một giao dịch Trải qua mấy ngàn năm giá trị về nhiều mặt của Đạo Đức Kinh đã được khẳng định nhưng Đạo Đức Kinh và việc soạn thảo hợp đồng có liên quan gì với nhau Câu trả lời là có . Từ Đạo Đức Kinh. cao sự thâm trầm hư tĩnh. Đạo Đức Kinh là cuốn sách kinh cơ bản của đạo giáo gồm hai phần Đạo Kinh và Đức Kinh. Là một tác phẩm triết học độc đáo Đạo Đức Kinh không chỉ bàn về bản thể của triết học mà còn đề cập những vấn đề nhân sinh xã hội chính trị. một cách sâu sắc. Đạo Đức Kinh đề Trong quan hệ với cái động - cái hữu cái tĩnh - cái vô được coi là gốc và được đề cao hơn. Vô và hữu làm nền cho nhau nương theo nhau để cho thấy sự kỳ diệu khéo léo của Đạo. Quan hệ giữa vô và hữu được hình tượng hóa đặc sắc qua ví dụ Ba mươi nan hoa cùng quy vào một cái bánh xe nhưng chính nhờ khoảng trống trong cái bánh mà xe mới dùng được. Nhồi đất sét để làm chén bát nhưng chính nhờ cái khoảng trống ở trong mà chén bát mới dùng được. Cửa cái cửa sổ trong nhà chính nhờ có khoảng trống mới dùng được. Ta tưởng cái hữu bánh xe chén bát nhà có lợi cho ta nhưng thực ra cái vô mới làm cho cái hữu có ích . Một ví dụ tưởng chừng như vô lý ngược đời mà lại vô cùng thâm thúy sâu sắc khiến người đọc giật mình rồi gật đầu tán thưởng. Đến hợp đồng - những dự liệu của có và không Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên liên quan vạch ra mong muốn mà các bên mưu cầu. Hợp đồng nêu lên những dự liệu sự vật sự kiện thời điểm số liệu mong muốn. xác định hoặc có thể xác định được - tức là cái có . Dự liệu càng chính xác và chi tiết thì hợp đồng càng rõ ràng chặt chẽ. Ví dụ căn nhà trong hợp đồng mua bán nhà phải là một căn nhà cụ thể với diện tích vị trí cụ thể thuộc quyền sở hữu của bên bán xác định. Nhưng chỉ dựa vào những dự liệu xác định thì chưa đủ để có một hợp đồng hoàn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.